Plastkampanje

Plast forsvinner ikke i naturen, den brytes ned til stadig mindre partikler, og alle de kjemiske komponentene sprer seg i næringskjeden. Det dør rundt regnet 1 million sjøfugl årlig som følge av å ha spist eller viklet seg inn i plast. Fugler, fisk og pattedyr i alle størrelser, til og med hvaler, forveksler biter av plast med vanlig føde og spiser dette, eller de får dette i seg utilsiktet, med det som følge at magesekken fylles opp av ikke nedbrytbart materiale og fører til at skapningene ikke føler sult, og ikke tar til seg føde og dermed sulter i hel.

Rydding

Det er viktig å plukke opp alt. Hvert tonn vi plukker er et tonn mindre i næringskjeden.

Undervisning

Informer deg og lær andre om plast, hvordan den oppfører seg i naturen og hvordan det påvirker alt liv.

Bevisstgjøring

Vi anbefaler at alle starter med seg selv og rydder der de kan. Slik påvirker man andre også. Spre ordet!

Mikroplastguiden

Vi har satt sammen en enkel oversikt til deg slik at du får en bedre oversikt, og en økt bevissthet i og rundt dette temaet.

Alternativene

Krav om at petroleumsbasert emballasje blir forbudt både i produksjon i Norge og import. Vi jobber for at vi tar i bruk gode alternative organiske materialer. Vi er opptatt av å få til en utfasing av syntetisk plast..

Filter

Få til filter i vaskeri og private husholdninger.

For at vi skal klare å gjøre jobben vår, trenger vi din hjelp. Ved å bli medlem hos oss får du muligheten til å bidra til et bedre miljø, du er også med på å påvirke natur og dyrevern her i Norge.

Vi tilbyr ulike medlemskap, finn det som passer for deg. Du kan også gi bort medlemskapet til den som «har alt». Du kan også gi donasjoner helt uten forpliktelser.

Doner til NMF