NMF opposes three license applications for Svarthammaren wind power plant

Bilde hentet fra hitra-froya.no: Slik kan det bli seende ut på Geitfjellet ved Krokstadøra. 

Miljøvernforbundet vil henstille til at søknadene fra Norsk Vind Energi AS, TrønderEnergi Kraft AS og Njordr AS avvises og ikke tas til følge.

Det er flere vektige grunner til at dette prosjektet ikke må gis konsesjon. Ulempene her er betydelig større enn fordelene.

Denne delen av landet er allerede blitt så belastet med mange og omfattende vindkraftutbygginger at det samlede trykket nå er så stort på denne landsdelen at en utbygging her ikke vil være forenelig med Naturmangfoldsloven, Loven og frilutftslivet, forutsetningene for Allemannsretten, og det nå er nå også en overhengende fare for at Norge ikke skal overholde sine internasjonale forpliktelser og inngåtte avtaler.

Les høringsuttalelsen her.

Related posts

en_USEnglish