Miljørapport – Vann er liv

Miljørapport – Vann er liv

– Oppmodning til å sikre vannressurser

Me oppmoda alle kommunar til å vurdere bandlegging av drikkevasskjelder, nedbørsfelt til drikkevasskjelder og definere nødvendige omsynssoner for ivaretaking og førebyggande tiltak for å sikre god vasskvalitet på drikkevatn til innbyggarar og næringsliv i framtida

Denne Miljørapporten kan bli oppdatert og revidert. Versjonsnummer og linker til denne siden finner du i bladet. Sjekk alltid at du har siste versjon.

Miljørapport_ikon_Vann er liv
Støtt oss – Meld deg inn i dag!
nb_NONorwegian