Tillitsvalgte

Styret i NMF

Styret for 2021 – 2022 :

Leder – Ruben Mjelde Oddekalv, ( Regionleder Vest )
Tlf. 41 67 49 22    Epost: ruben@nmf.no

Organisatorisk nestleder – Henrik Rutledal, ( Styremedlem region Vest )
Tlf. 91 91 20 15    Epost: henrik@nmf.no

Politisk nestleder – Ørjan Holm, ( Leder region Nord-Norge )
Tlf. 91 35 71 25    Epost: holm@nmf.no

Styremedlem – Kato Oksnes, ( Styremedlem region Vest )
Tlf. ?        Epost: ?

Styremedlem – Arne Roger Hansen, ( Leder region Midt-Norge )
Tlf. 91 64 67 62    Epost: arr-han@online.no

Styremedlem – Jan-Hugo Holten, ( Leder region Øst )
Tlf. 47 83 22 85    Epost: jan.hugo@nmf.no

 

Vara for Ørjan Holm – Elsa Kotavuopio (2016)
Vara for Ruben Mjelde Oddekalv – Ståle Vats (2016)
Vara for Arne Roger Hansen – Jon Olav Olderen (2016)
Vara – Karin Eliassen (2016)

 

nb_NONorwegian