Årsmeldinger

Årsmeldinger.

Norges Miljøvernforbund har som så mange andre i det norske samfunnet hatt våre utfordringer knyttet til Covid-19 utbruddet og har fulgt myndighetenes rettningslinjer når det kommer til møter og innskrenkning av møtevirksomhet.

Organisasjonen og alle tilhørende nærmiljøgrupper, fylkeslag og regionslag har derfor måttet avvike fra vanlig årsmøtepraksis med fysisk oppmøte på medlemsmøter.

Vi opprettholder den gode digitale kontakten innad i organisasjonen og kommunikasjonen innad i nærmiljøgruppene, fylkeslagene og regionslagene går som før, selv om mye er digitalisert/over telefon.

Nærmiljøgruppene rapporterer allikevel uberørt til sitt fylkeslag eller regionslag som igjen vil følge opp ovenfor årsmøtet som er flyttet til Juni og vil bli holdt digitalt/via telefon.

Åpne møter for medlemmene har vi i år avlyst, med unntak av noen få nærmiljøgrupper som avholdt sine møter før innskrenkningene fant sted.

Alle medlemmer er allikevel som alltid hjertelig velkomne til å sende oss innspill digitalt eller pr telefon. Alle skal bli hørt, selv om korona situasjonen gjør mye litt annerledes en tidligere.

nb_NONorwegian