Aksjoner

Miljøvernaksjoner

Pågående aksjoner:

Demonstrasjon mot tvangsinstallasjon av trådløse smartmålere

Møt opp utenfor Hafslund Nett i Drammensveien 144 på Skøyen i Oslo og hjelp oss å å holde plakater av de 261 forskerne som har skrevet under på den internasjonale EMF Scientist Appeal. Vi leverer ut flyers og snakker med folk. Har du problemer med Hafslund Nett eller andre energi- eller nettselskaper ta en tur innom vi kan hjelpe deg 🙂 Forskningen er klar, vi har med oss nok av forskning som forteller at dette er helseskadelig og miljøfiendtlig.
I 1994 hadde vi vår første landsomfattende aksjon. Over 400 Statoil bensinstasjoner, fra Mandal i sør til Lakselv i Nord, fikk besøk av NMFs aksjonister med krav om innføring av bensinpumpeavsug, slik som Statoil har i Danmark og Sverige. Ellers har det vært et utall lokale og regionale aksjoner i løpet av årene Miljøvernforbundet har eksistert.
Eksempler på dette er:
 • • Fikk gjennom at det ble bygget nytt svovelrensingsanlegg for diesel på Mongstad
 • • Stoppet ulovlig avfallsdumping i Åsane, Bergen og Haugesund
 • • Hindret dumping av utrangerte skip på Norskekysten
 • • Fikk stoppet utslippene fra en steintøyfabrikk i Rogaland
 • • Stoppet ulovlig brenning av spesialavfall i Ålesund og Trondheim
 • • Fikk ca. 20 bedrifter til å kutte ut den miljøfiendtlige plasten PVC
 • • Motarbeidet forbrenningsanlegg blant annet i Bergen
 • • Motarbeidet gigantprosjektet Hardangerbroen og Trekantsambandet
 • • Jobbet for bedre vern av truede dyrearter i Norge
 • • Arbeidet for redusert bruk av det kreftfremkallende legemiddelet Ektobrann i fiskefôr
 • • Utarbeidet et komplett planprogram for en bybane i Bergen, motvekt mot alle motorveiplanene
 • • Utviklet handlingspakker for kildesortering og ENØK for skoler, bedrifter, bygg og anlegg
 • • Laget en miljøsaneringsveileder for bygninger
nb_NONorwegian