Miljøbedrift

Miljøbedrift

Hva er Miljøbedrift?

Prosjektet Klima- og Miljøbedrift er et program der bedriften innarbeider en helhetlig miljøtankegang som grunnlag for driften. Programmet er ment å dekke alle sider av driften, slik at bedriften blir en del av et økologisk forsvarlig og bærekraftig samfunn. Det betyr at miljøaspektet blir en del av beslutningsgrunnlaget for bedriften. En slik tenking innebærer at natur og miljø har en egenverdi.

Områder som kan kreve tiltak innenfor en miljøbedrift er:

  • Kildesortering
  • Avfallsminimering 
  • Gjenbruk
  • Energi-økonomisering
  • Innkjøp
  • Måling av elektromagnetisk stråling
  • Andre områder som NMF og bedriften kommer fram til
  • Programmet tar sikte på å opparbeide kompetanse, forståelse, og ikke minst praktiske løsninger for å omsette intensjoner til handling.

Miljøpolicyen som blir utarbeidet utgjør det ideologiske styringsgrunnlaget for Miljøstrategien. Denne blir det grunnleggende styringsverktøyet for alt miljøarbeidet i bedriften og må vedtas av bedriftens styre. 
Klima/avfallsplanen er den detaljert tilpassede planen for hvordan hver enkelt avdeling skal oppnå den beste miljøtilpasningen, og hvordan dette skal samordnes enhetlig.

Hvem kan bli Klima- og Miljøbedrift?

Kun bedrifter som NMF velger ut kan bli Klima- og Miljøbedrifter. Bedrifter som har innført Klima- og Miljøbedrift-programmet spenner vidt, fra industribedrifter som Framo, til statlig virksomhet som Forsvaret. Til vanns så vel som til lands og under jorden (Store Norske Spitsbergen Kulkompani) har Miljøvernforbundet gjort en innsats for å hjelpe virksomheter til mer miljøriktig drift.

Hvordan sette i gang?

1. Møte med NMF.
2. Befaring med NMF i bedriftens lokaler.
3. Finne forbedringspotensialet.
4. Lage en konkret oversikt over hva som skal gjøres på de ulike områdene.
5. Lage en fullstendig plan for virksomheten; sorteringsutstyr, miljøstasjoner, rutiner, logistikk og i forhold til underleverandører.
6. Skaffe nødvendig utstyr.
7. Lære opp ansatte, evt. i samarbeid med NMF.
8. Utarbeide bruksanvisninger, rutinemapper etc.
9. Sette i gang arbeidet.
10. Etter 6 mnd-1 år: Evaluere prosjektet og se på evt. forbedringer/utvikling

Hva oppnår man ved å bli Klima- og Miljøbedrift?

Norges Miljøvernforbund anser Klima- og Miljøbedrift-programmet som vårt viktigste bidrag til langvarig miljø- og klimaarbeid. Ved å ta ut giftstoffer fra produksjon, minimere materialforbruket, levere til gjenvinning og ta hånd om farlig avfall på en riktig måte, maksimerer bedriftene sin samfunnsnytte målt opp mot negativ påvirkning på natur og miljø.

Sparte ressurser er sparte penger. Det koster stadig mer å levere usortert avfall, men man får nå betalt for å levere enkelte utsorterte, rene fraksjoner til gjenvinning. Uansett er det rimeligere å levere sorterte fraksjoner av avfallet. Ved å skille fraksjonene får man også et godt bilde av hvordan man kan minimere den avfallsmengden som man leverer til håndtering. Kravene til gode avfallshåndteringsløsninger vil ventelig bli skjerpet i årene fremover, og med Klima- og Miljøbedrift-programmet kommer man disse kravene i forkjøpet.

Bedriftens energiforbruk er også et kartleggingsområde innen prosjektet Klima- og Miljøbedrift, ved en reduksjon her vil bedriften kunne oppnå store innsparinger på effektivisering og økonomi. Vi vil også foreta en kartlegging av bedriften i forhold til elektromagnetisk stråling.

De aller fleste arbeidstakere ønsker å være ansatt i en bedrift som tar hensyn til miljøet. Klima- og Miljøbedrift-programmet gjør arbeidsplassen tryggere og omgivelsene renere. Også stadig flere kunder blir bevisste på å velge leverandører som markerer seg positivt med miljøtiltak. Gjennom å la bedriften gjennomgå programmet oppnår man en status der man kan profilere seg både internt og eksternt som en miljøoffensiv aktør.

I avtaleperiodens forløp vil Miljøvernforbundet kunne arrangere et 2-dagers lederutviklingskurs innen klima og miljø ved vårt kurs- og konferansesenter på Seletun. Dette er et kick-off seminar som vil bli avholdt uavhengig av avtalens pakkepris, men som vil gi bedriften en enestående mulighet til å oppleve klima- og miljøarbeidet satt i system på flere ulike områder.

Ved å velge Norges Miljøvernforbund som deres samarbeidspartner i miljøspørsmål, får dere ikke bare tilgang på en unik kompetanse på området, – dere støtter også organisasjonens øvrige arbeid med viktige miljøsaker.

For ytterligere informasjon om prosjektet, ta kontakt med NMF.

Prosjekt Miljøbedrift er altså Miljøvernforbundets program for å innføre full miljøstyring trinn for trinn i en virksomhet. NMF setter i denne forbindelse store krav til prosjektdeltagerne, og det er ikke mulig å kjøpe seg et «miljøalibi». Dette prosjektet har som mål å gjøre bedriften ledende innen miljø, og dette har vist seg å gi enorme ringvirkninger. 

Dette har blant annet vært direkte årsak til at det er kommet igang innsamlingssystemer for plast til resirkulering i dagligvareforretningene på Vestlandet, og at ca 20 bedrifter i hele Norden har kuttet ut den miljøfiendtlige plasten PVC (polyvinylklorid).

Vi har/har hatt samarbeidet med følgende firmaer:

OSO Hotwater, ca. 200 ansatte
Drageset Spar, ca. 300 ansatte
ColorLine, ca, 600 ansatte
FotoKnudsen, ca. 250 ansatte
NB Steel (Norsk Blikkvalseverk)
Glomma Papp, ca. 330 ansatte
Byggmakker NORGROS
FRAMO, ca. 1000 ansatte
Store Norske Spitsbergen Kulkompani, ca. 230 ansatte
Fjordline, ca. 600 ansatte

Oso Hotwater, Drageset Spar og FotoKnudsen har fått priser innen sin bransje som de mest miljøvennlige, og det er vi stolte av å ha bidratt til.

nb_NONorwegian