Miljømarkedet Bruktbygg

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widgets_ImageGrid_Widget”][/siteorigin_widget]

Miljømarkedet

Miljømarked er Miljøvernforbundets butikk for omsetning av brukte gjenstander og byggevarer. Vi selger TVer, stereoanlegg, hvitevarer, toaletter, håndvasker, møbler, stoler, speil, sportsutstyr, sykler, glass, nips og pyntegjenstander, tepper, dører og vinduer, lamper og mye mer.

Miljømarkedet konseptet er basert på at personer og firmaer leverer/donerer brukbare gjenstander som de likevel skal kaste, men som samtidig er brukbare. Hos oss kan du altså levere brukbare gjenstander som andre kan dra nytte av, samt støtte en god sak. Du vil finne altså alle slags gjenstander hos oss, fra sykler og barnevogner til løsøre, stereoanlegg og bygningsdeler.

Vi ønsker, dersom det er mulig – i henhold til vår formålsparagraf – Å benytte fredede eller bevaringsverdige bygninger, slik at bygningene er i bruk. Bruk er den beste måten å forhindre at bygninger forfaller.

Slik virksomheten framstår, mener vi at vi har funnet en interessant kombinasjon av flere formål: Gjenvinning av avfall, avfallsminimering, sysselsetting i miljøvernarbeid, kulturminnevern, ungdomsarbeid, og holdningsskapende arbeid. Overskuddet av virksomheten gå til å drive annet miljøvernarbeid innen Miljøvernforbundet.

Åpningstider: 10.00 – 16.30, lørdager 11.00 – 15.00

Facebook lenke: Miljømarkedet Bruktbygg

Adresse: Professor Hansteens gate 55, 5006 Bergen
E-post: miljomarked@gmail.com
Telefon: 94005571

nb_NONorwegian