Stikkord: pliktkommisjonen

  • Ikkje stjæl fesken min!

    14. mai 2019
    – stans ressurstjuveriet! Fiskeriressursene langs kysten og i havområdene rundt er felleskapets ressurser. Fisken har vært grunnlag for arbeid og…
nb_NONorwegian