Andmyran avgjørelsen i OED er en stor seier, men med en bitter bismak…

Gleden over Andmyran er ubeskrivelig.

La det være helt klart. Vedtaket fra OED om å trekke tilbake vedtaket fra NVE som ga tyske Prime Capital utsatt frist og forlenget konsesjonsperiode er en stor miljøseier som vi og mange andre har kjempet virkelig hardt for. For Andværingan og resten av landet er dette en gledens dag, men hva var denne bismaken vi nevnte i overskriften…?

Torvmyr er et viktig karbonlager og holder på store mengder metangass. Myra er naturens egen karbonfanger, den vokser og binder til seg store mengder karbon fra atmosfæren årlig.
Man bygger ikke et vindkraftverk i dyp torvmyr i 2020 slik som her på Andmyran.
Foto: Arnfinn Nilsen, NMF

Men den som trodde at OED og NVE gir noe uten en baktanke tror feil…

Noen få dager etter at regjeringen ikke fikk gjennomslag for sine ekstraordinære fullmaker, som de hadde jobbet frem for Stortinget i all hemmelighet, og i den verste coronatiden med full nedstenging av det meste av landet, så benytter Olje og energiminister Tina Bru anledningen til å godkjenne to svært kontroversielle vindkraftverk på Vestlandet, Okla (Stadlandet), og Haramsøy utenfor Ålesund og rett nord for fugleøya Runde.

Coronatåka utnyttes…

I en tid da alle mediene har vegg-til-vegg dekning av coronaviruset, og folk blir nektet å oppholde seg på hytta eller å samle seg i grupper benytter altså regjeringen ved minister Bru anledningen til å godkjenne to svært konfliktfylte og svært miljøskadelige vindkraftsaker, Okla og Haramsøy. Det var heller ikke så veldig lenge siden NVE også benyttet anledningen til noe like uvanlig og kontroversielt, nemlig å godkjenne MTA (miljø-transport-og-anlegg) planer for to vindkraftanlegg, Tysvær og Øyfjellet. Begge to på samme dag, 18. desember.

Ikke bare er det uvanlig med to slike vedtak så nær hverandre i tidsrom, men på samme dag som ny Olje og energiminister Listhaug ble innsatt, og rett i forkant av julehøytiden. Julefeiringen ble ødelagt for mange og helligdagene spiste opp mye av klagefristen. Konsesjonsavdelingen i NVE viste med dette klart hvilken makt de sitter med. Dette var samtidig også et klart politisk politisk utspill av en etat som ikke skal vise hverken muskler eller politiske preferanser. Det var helt klart ikke bare rettet mot den nye ministeren, men samtidig også (slik vi ser det) et spark oppover til sin egen sjef, NVE direktør Kjetil Lund. Her er det vi i konsesjonsavdelingen som bestemmer…

En dårlig skjult agenda…

Nå er ikke Olje og energiminister Tina Bru noe ubeskrevet blad i sin kamp for å få bygget ut mest mulig vindkraft og på kortest mulig tid. Som stortingsrepresentant og energi- og miljøpolitisk talsperson i Høyre har hun vært klinkende klar;

– Fosen-utbyggingen er et fantastisk kinderegg: Den skaper flere hundre arbeidsplasser, med oppstart allerede i år. Den er med på å reindustrialisere Norge, som et stort fornybarprosjekt på fastlandet. I tillegg vil vindkraft på Fosen lage ren, fornybar strøm til så mye som 170 000 husstander. Derfor er dette en svært god nyhet

– Dette viser også at de store fornybarutbyggingenes tid er ikke forbi. Det er fremdeles stort fornybart potensial i Norge, og når vi i fremtiden skal være en del av Europas grønne skifte, så er det viktig at mye av dette potensialet blir realisert, sier Bru. (DN.no 23.02.16 )

Hvor ble det av alle protestene fra vindkraftutbyggerne og lobbyorganisasjonene nå? Da Listhaug ble innsatt som ny Olje og energiminister så ble det et fælt spetakkel i media fordi hun tidligere hadde uttalt seg negativt om vindkraft. Energiselskapene og investorene fikk virkelig vondt i lommeboken og klaget sin arme nød i media. At det ble innsatt en Olje og energiminister som hadde en uttalt mening om vindkraft var ikke mindre enn en ren skandale.

Hvor er det nå blitt av alle disse menneskene som hadde så klare meninger om Listhaug? Med Tina Bru som en av de største forkjemperne FOR vindkraft ble det plutselig helt stille. Ikke et knyst om at dette er udemokratisk, eller noe annet. Ikke en lyd. Helt stille…

Var det bare lommeboka til energiselskapene som definerte om dette var udemokratisk eller ikke?

Og nå? Ikke en lyd fra den kanten. Ikke en lyd…

Støtt oss. Meld deg inn i dag!

Tina Bru har en agenda, og hun har hastverk…

Hun uttalte allerede i februar at hun har 11 nye vindkraftkonsesjoner som venter på å behandles. Derfor har hun nå fått dårlig tid med å få innført de nye konsesjonsreglene. Hun har faktisk nå fått så dårlig tid at hun ikke vil la befolkningen få si meningen sin om konsesjonsreglene før de sammenfattes i en Stortingsmelding som hun ønsker at Stortinget skal godkjenne.

Det innspillsmøtet som var satt med flere deltakende organisasjoner den 11. mars ble utsatt sent kvelden i forveien pga coronafrykt. Allerede tidlig samme dag som møtet skulle vært avholdt hadde de pressemeldingen om at de nå skulle utarbeide en Stortingsmelding klar. Dette minner veldig mye om det lovforslaget om utvidede fullmakter som regjeringen hadde utarbeidet i all hemmelighet. Her kommer plutselig også en pressemelding ut av det blå. Ingen møter. De er avlyst pga corona, men Stortingsmelding uten innspill, ja det vil regjeringen ha.

Begrunnelsen fra Tina Bru er at de fikk inn så mange innspill til Nasjonal Ramme for Vindkraft (over 5.000) at de har nok å jobbe med allerede. Utbyggere og energiselskaper har de garantert både tid og anledning til å ha lange møter og samtaler med. Når det gjelder de som ikke ønsker dette, så har de jo fått si sin mening under den forrige høringen, så det får da holde…

At det i mellomtiden har kommet mye ny kunnskap omkring vindkraftens følger og miljøkonsekvenser er det vel ikke så nøye med? Folk har jo fått kommet med innspill tidligere.

Last ned kravbrevet – Se link nedenfor…

Norges Miljøvernforbund med krav om offentlig høring

Fristen for skriftlige innspill var satt til 17. mars i invitasjonen fra OED til organisasjonene, og på en nettside som senere har blitt fjernet fra OED.

Norges Miljøvernforbund benyttet innspillsfristen til å sende inn krav om en åpen offentlig høringsrunde FØR regjeringen utarbeider Stortingsmeldingen om de nye konsesjonsreglene. Det som skjer nå er fullstendig udemokratisk og uakseptabelt. Tilliten til norsk forvaltning er forlengst borte fra store deler av befolkningen, flere organisasjoner, og fra utallige fremtidige vindkraftnaboer og lokalsamfunn. Å banke dette igjennom UTEN en forutgående offentlig høringsrunde er fullstendig uakseptabelt.

Var Andmyran-vedtaket bare en liten rosin som ble kastet ut til befolkningen for å unngå videre bråk…?

Norges Miljøvernforbund har lagt ned et stort arbeid for å stanse Andmyran utbyggingen, og har bl.a tatt saken opp med NVE direktør Kjetil Lund og med OED i to møter, i tillegg til å informere om skadevirkningene for natur, fugl, lokalsamfunn og ikke minst, at dette er verdens dårligste klimasak både i møter, saksbehandling og i vårt informasjonsarbeid. Man bygger simpelthen ikke et vindkraftverk i dyp torvmyr og forventer at dette er for å redde klimaet.

Olje- og energidepatementet oppfattet dette til slutt og tok til fornuften i denne saken, men samtidig kan dette også ha vært et strategisk grep i håp om å stilne motstanden når OED samme dag godkjenner to andre meget konfliktfylte og kontroversielle vindkraftsaker.

Dersom dette var det som var tanken til Olje og energiministeren så har hun grundig forregnet seg. Klart vi ble oppriktig glad for vedtaket på Andmyran. Dette har vi kjempet for riktig lenge. Veldig bra at OED har begrunnet det med ny kunnskap om myr, klimautslipp og også hensynet til bl.a fugl. Likevel, denne saken var fullstendig tragisk helt fra begynnelsen, og vedtakene fra NVE var ikke bare uansvarlige og feilaktige, men de avdekket noe mye mer foruroligende og direkte udemokratisk, nemlig at NVE ikke tar hensyn til hverken klager eller høringsinnspill. De hadde nemlig allerede bestemt seg på forhånd, samtidig som de utad fremførte det reneste skuespill om at det var både høringsfrister og klagefrister. Dette viste seg å være så langt fra sannheten som det overhodet er mulig å komme. Ikke bare har de fullstendig oversett samtlige innspill og klager fra kommune, fylkeskommune, naboer, organisasjoner i Andmyran saken, men samtidig avslørte de også at dette har de gjort også i de øvrige vindkraftsakene, og de er heller ikke ferdige med å henvise til denne udemokratiske og ikke-kunngjorte praksisen også i andre pågående saker.

Vi trenger din støtte. Meld deg inn i dag!!!

Relaterte artikler

nb_NONorwegian