Good atmosphere against wind power at SV's national meeting

Det er inntrykket vi sitter igjen med etter å ha snakket med sentrale SV ere fra bla Vestlandet og Trøndelag, sier Jan-Hugo Holten i Miljøvernforbundet.

Vårt oppdrag var å opplyse delegatene på Landsmøtet om at utbygging av vindkraft er overflødig samt å minne om de enorme naturinngrepene vindturbiner medfører. Dette er jo industrianlegg, en må jo ikke tro noe annet.

Det er nå to leirer i SV i synet på vindkraft som en del-løsning på klima utfordringen. Tyngdepunktet for vindkraft ligger i Oslo delen av SV, sier Holten som mener argumentene fra denne delen av partiet vil ha problemer med å stå seg mot de vedtak som er gjort i lagene fra kysten som eventuelt vil bli berørt av en utbygging.

Det er mye som taler for at SV vil ende opp i resolusjoner som i verste fall vil innebære en vente og se holdning til videre utbygging av vindkraft på land.

Grunnlaget for et kompromiss mellom leirene ligger der, og det skal godt gjøres for klimaretorikerne å slippe unna kun med å argumentere på fornybar sporet. Dette er for enkelt, noe den info vi delte ut i dag også viser, avslutter Holten som sier at NMF ble godt mottatt av delegatene på SVs Landsmøte.

 

Last ned NMF flyer.

Related posts

en_USEnglish