NMF complains about illegal municipal council decisions to the County Governor

Foto: Bilde fra planområdet tatt i april. Viser at intet arbeid er påbegynt.

 

Vindkraft på Finnskogen
I dag har NMF klaget vedtaket som ble fattet ulovlig i kommunestyret i Våler den 27. mai 2019 inn for Fylkesmannen i Innlandet. NMF mener bla at  det opprinnelige arbeidet som Rådmannen i kommunen la til grunn da han konkluderte med at arbeidet i planområdet ikke var igangsatt innen fristen 11. mai 19,  ikke var gjenstand for politisk behandling.

I brevet til kommunen med kopi til Fylkesmannen i innlandet og Kommunaldepartementet tar NMF til orde for også at kommunen settes under tilsyn da både politisk ledelse og administrasjon ikke har oversikt over hvordan en prosess i en kommune skal kjøres. Dette er i NMF sine øye meget alvorlig.

Videre anføres en rekke §§ i Kommuneloven og forvaltningsloven som hjemmel for NMF sin klage over selve avgjørelsen i kommunestyremøtet den 27. mai 19.

NMF har også vedlagt i sin klage et omfattende billedmateriale i rapportform som dokumenterer over tid at utbygging ikke var igangsatt innen fristen.

Read the complaint here.

Related posts

en_USEnglish