Tag: fish reception

  • Quota notification – NMF is partially satisfied

    26 June 2019
    Fiskeriminister Nesvik har nylig lagt fram Stortingsmelding «Et kvotesystem for økt verdiskapning». En Stortingsmelding, som skal styre fiskeriene, vår viktigste…
  • Don't steal my pussy!

    14 May 2019
    – stans ressurstjuveriet! Fiskeriressursene langs kysten og i havområdene rundt er felleskapets ressurser. Fisken har vært grunnlag for arbeid og…
en_USEnglish