Stikkord: fiskemottak

  • Kvotemeldingen – NMF er delvis fornøyd

    26. juni 2019
    Fiskeriminister Nesvik har nylig lagt fram Stortingsmelding «Et kvotesystem for økt verdiskapning». En Stortingsmelding, som skal styre fiskeriene, vår viktigste…
  • Ikkje stjæl fesken min!

    14. mai 2019
    – stans ressurstjuveriet! Fiskeriressursene langs kysten og i havområdene rundt er felleskapets ressurser. Fisken har vært grunnlag for arbeid og…
nb_NONorwegian