La stillheten bestå på Svartisen!

Miljøvernforbundet kan ikke akseptere kommersielt uttak av is på Svartisen. Norges Miljøvernforbund (NMF) viser til høringsdokument av 21.04.16 hvor Svaice AS søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for uttak av is fra Svartisen for kommersielt salg. I tillegg søkes det om bruk av helikopter til transport av isen fra Svartisen til videre produksjon.

Svaice AS planlegger å ta ut opptil 440 m3 is like vest for reguleringsmagasinet Storglomvatnet. Derfra skal isen fraktes med helikopter til Holmvassdalen, hvor transporten skal fortsette med bil til Glomfjorden, der det skal produseres isbiter.

NMF går sterkt i mot at det skal tas ut is fra breen Svartisen for å brukes i drinker. Det er et miljøødeleggende prosjekt, som innbefatter rasering av en del av nasjonalarven nær en vakker nasjonalpark.  Breisen som har blitt dannet i løpet av tusenvis av år, risikerer nå å bli hugget opp for at noen snobbete mennesker på kontinentet skal kunne kjøpe dyre drinker med sprakende isbiter.

Prosjektet er miljømessig forkastelig på flere måter:

  • Ødelegger breis som allerede er utsatt for nedsmelting.
  • Beltegående maskiner med tilhørende støy og eksos nær nasjonalparken.
  • Støy og forurensing i forbindelse med uttak av is fra breen.
  • Helikoptertransport med tilhørende støy og eksos nær nasjonalparken.
  • Flytransport av isbiter til destinasjon.
  • Lokal biltransport av isbiter som kunne vært laget på serveringsstedet.
Klimautslipp
Flybårne isbiter er ikke bæreraftig for naturen, og er også skadelig for klimaet. Det brukes mye energi til å få ut isen, transport og nedkjøling av isen og vil føre til miljøutslipp fra produksjon, bearbeiding, transport via fly, båt og bil til sluttbruker, i tillegg til energiforbruk for kjøling underveis. Dette vil være fullstendig uakseptabelt.


Naturområde forringes
Selv om ikke uttaksstedet er lokalisert inne i nasjonalparken vil is-uttaket og helikoptertransporten forringe inntrykket av en av inngangsportene til nasjonalparken. Kraftutbyggingen i tilknytning til Svartisen, den såkalte Stor-Glomfjord-utbyggingen, var en katastrofe for nasjonalparken. Dette var en utbygging som ikke skulle ha vært gjort og har ødelagt mye av helhetsinntrykket og fasaden av Svartisen. Nasjonalparken skulle egentlig omfavnet både Storglomvatnet og området rundt Fonndal gård. Det er derfor viktig at man ikke nå fortsetter ødeleggelsene. Selv om det er snakk om å bruke isen som ressurs, så er inngrepet i seg selv alvorlig og svært skjemmende. Arealene rundt nasjonalparken er svært viktige som bufferområde mot nasjonalparken. Derfor bør også de arealene beskyttes mot videre inngrep og miljøskadelige aktiviteter.

Alvorlig støyforurensing
Søker har i forhold til fjorårets søknad og aktiviteter gitt inntrykk av at det vil bli mindre helikopter-transport i forbindelse med tiltaket i 2016. NMF mener det allikevel er søkt om en betydelig helikopteraktivitet både i forbindelse med arbeid på isen og ved transport.

NMF krever at det ikke skal aksepteres noe helikoptertransport. Støyen vil være betydelig både for de som bor i området og for reindriften. Får Svaice AS tillatelse iht. søknad vil dette være til stor skade for både reindrift og innbyggere. Det vil ikke være levelig i denne støyen, hverken for mennesker, reindrift og øvrig fauna.

Norges Miljøvernforbund kan ikke akseptere at Svaice AS får fortsette sin virksomhet med å ta ut isblokker fra Svartisen. Selv om uttaksområdet ligger utenfor nasjonalparken er det svært viktig at det også utenfor parkens grenser er en buffersone der det ikke skal åpnes for skjemmende inngrep og støyforurensing. Uttaket ødelegger helheten av Svartisen og må ikke få fortsette. Isbreis er en luksusvare for de få og vil generere masse unødvendig klimautslipp, noe som er fullstendig uakseptabelt. Det må heller ikke åpnes for noe storstilt helikopterfrakt til og fra isen. Dette vil medføre til en alvorlig støyforurensing som vil gjøre det ulevelig for både mennesker, reindrift og øvrig fauna.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian