Elektrifisering av bilparken kan fjerne trafikkork

De aller fleste bilene i rushtrafikken har kun en passasjer. Samtidig er det slik at bilen gjerne veier 20 ganger mer enn passasjeren. Å få flere til å reise i samme bil kan dermed redusere drivstoff forbruket og faktisk fjerne køene i rushtrafikken. Som et eksempel er det i Bergen omtrent 500 tusen ledige bilseter i Rushtrafikken. Det er mer enn det samlede innbyggertallet i både Bergen og alle nabokommunene tilsammen. Med dagens mobiltelefonteknologi kan man lett finne ledige biler og folk som trenger skyss.
Vi har rett og slett ikke plass til privatbilismen skal vokse i byene. Med dagens teknologi skulle det heller ikke være nødvendig med ytterligere veibygging i byene. Samkjøring kan gi oss mindre forurensning, fjerne køene og spare begrenset areal i byene.

Les mer om hvordan du kan bruke mobiltelefon for å samkjøre:
www.bt.no

Samtidig har den rivende batteriteknologi-utviklingen medført at hybridbiler og elbiler blir et stadig bedre alternativ. Dette igjen har medført at mange nye typer hybrid og elbiler har kommet på markedet i senere år. Denne meningsmålingen illustrerer godt den styrkede konkurransedyktigheten til batteridrevne biler:
www.vg.no

Relaterte artikler

nb_NONorwegian