Miljøriktig hugging av skip må vurderes subsidiert

Foto: Jan-Hugo Holten

 

Av Kurt Oddekalv, leder og Jan-Hugo Holten, saksbehandler marine/maritime i Norges Miljøvernforbund(NMF)

De siste årene har vi bl.a. via Harrier saken i Norge nok en gang fått søkelyset på skjebnen til skipstonnasjen ved livets slutt og at mye av større tank og bulktonnasje, norskeid og drevet såvel som utenlandsk, ender på en strand i ett av landene Pakistan, Bangladesh eller India. Dette er en praksis som har vært under lupen siste 20-25 årene uten at synlige bedringer i praksisen er sporet.

Miljøvernforbundet hadde et veldig høyt fokus på problemstillingen spesielt i årene 1998-2002 og spilte inn våre forslag overfor norske myndigheter den gang. Det ble bred dekning av vårt arbeid i internasjonal skipsfartidsskrifter som Tradewinds og Lloydslist. Vi så den gang at det fantes skipsredere her hjemme som ønsket sende tonnasjen til en dokk i Kina, dvs de ønsket å være seriøse, og som den gang ble kritisert av bla Rederiforbundet for ikke å følge deres takt. Norges Rederiforbund er den enkelt aktør her hjemme som, historisk sett, i NMF sine øyne i størst grad har bremset et bindende regelverk fra å bli implementert via IMO. Denne bremsingen skjedde fordi Rederiforbundet trodde de ivaretok redernes interesser da de sammen med representanter fra det offisielle Norge(Departement og direktorat) i komiteen i IMO unnlot å fremme krav som ble bindende i mye større grad enn det vi ser idag. Idag er NR mer på ballen.

Siste året har NMF adressert norske Folketrygdfondet ifht deres eksponering i selskaper som bryter med de anbefalingene som gies bla fra Rederiforbundet der vi har krevd at fondet trekker seg ut. NMF har også hatt møte med DNB sine folk på temaet.

Det er et marked for miljøriktig hugging av utrangert tonnasje. Det finnes selskaper som kun jobber med dette. Gode krefter finnes også i Miljødirektoratet. Vugge til grav prinsippet må gjelde for skipseiere som det gjør for oljeplattformoperatører som må grave dypt i lommen for en miljøriktig hugging av en offshoreinstallasjon. Kanskje må regelverket fra offshore adopteres til skip. myndighetene i Norge må vurdere å ta initiativet til en innledende støtteordning for å stimulere redere til å sende tonnasjen til de rette verftene i bla. Tyrkia, deler av Europa og Kina på linje med fondsbygging på andre områder som bl.a. Nox.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian