NMFs klage med begjæring om oppsettende virkning i konsesjonssak Frøya vindkraftverk

Kurt Oddekalv med andre protestanter på Frøya.

Tiltakshaver har varslet umiddelbar oppstart av anleggsvirksomhet. Med begrunnelse i dette begjæres oppsettende virkning av vedtaket, jfr. Forvaltningsloven § 42, slik at tiltakshaver ikke kan starte bygging etter dette vedtaket før endelig klagebehandling er gjennomført.

Les hele klagen her.

 

Logo til nedlasting.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian