Støtt oss i kampen mot vindkraft

Med nesten 100 godkjente konsesjoner, der de fleste er i ferd med å bygges. Store deler av landet er nå i ferd med å forvandles om til gigantiske støyende industriområder. De største turbinene rager opp mot en kvart kilometer over bakken (250 m). I tillegg plasseres de på de høyeste stedene i landskapet og er flere steder synlige i flere titalls kilometers avstand. Oppvoksende generasjoner får aldri oppleve det storslåtte norske naturlandskapet slik vi selv har gjort det.

Kommunesektorens organisasjon, KS har beregnet at 1760 km2 areal er omdisponert fra friluftsområder (LNFR) til bygge- og anleggsområder for vindkraft i kommuneplanen. Dette er over ti ganger mer enn det samlede industriarealet i Norge (168 km2). Det samlede by- og tettstedsarealet er, til sammenligning, på 1 138 km2. Det er altså langt større områder som går med til vindkraft enn til både by-, tettsteds- og industriarealer til sammen.

Vi er i ferd med å ødelegge store deler av det norske landskapet, flere arter er truet som en direkte følge av vindkraftutbyggingene, og viktige leveområder og rødlistede naturtyper er i ferd med å forsvinne for alltid. Det er ikke slik vi skal forvalte naturen og landskapet. Vi har alle en klar plikt til å ta vare på den, ikke bare for oss selv, men også for kommende generasjoner. Vi har naturen bare på lån fra våre barn.

Ja, du leste riktig. Din hjelp og støtte er det som gjør oss i stand til å kjempe for å stoppe vindkraftens hensynsløse herjinger i det norske landskapet. Våre fiender er ressurssterke og mange. Ikke bare må vi stå opp mot griske energiselskap og utenlandske pengefond på herjingstokt i vår natur, men vi bruker store ressurser på å kjempe mot våre egne myndigheter som er 100% på lag med utbygger og mot sitt eget folk.

Vindkraften har fra norske myndigheter blitt introdusert i det norske landskapet på svært udemokratisk og skjult måte. Det er ingen i det norske samfunnet som noensinne har blitt fortalt noe om hva dette innebærer eller om det enorme omfanget dette blir utbygget i. Forvaltningen ved NVE og OED er de største lovbryterne når de tilsidesetter viktige lover som skal beskytte naturen og det norske folks rettigheter til folkehelse og friluftsliv. Norsk forvaltning er spilt fallitt, og myndighetene bruker enorme ressurser for å beskytte dette udemokratiske systemet mot sine egne innbyggere.

Norges Miljøvernforbund, en landsdekkende medlemsorganisasjon, med formål om å ta vare på miljø og natur, ble stiftet i 1993. Vi var første miljøorganisasjon som tok et klart standpunkt mot vindkraft for over 20 år siden. Med over 37 års erfaring fra miljøkamp vet vi hvordan denne kampen skal kjempes og hvilke virkemidler som skal brukes.

Når det er sagt har vi i motsetning til andre organisasjoner ingen som helst tro på rettssaker som virkemiddel for å vinne kampen mot vindkraftens herjinger. Rettssaker virker bare unntaksvis og bare i helt spesielle saker der det legges stor vekt på forarbeidet. Slik rettssaker brukes nå så er det etter vår mening ikke bare som å kaste pengene rett ut av vinduet, men faktisk enda verre. Nemlig at en ofte ender opp med å betale for motpartens advokater med surt innsamlede penger fra mange gode og engasjerte mennesker. Dette er ikke måten å føre denne kampen på. Det finnes andre og mer effektive måter. Støtt oss ved å bli medlem, og gi gjerne et ekstra bidrag på VIPPS 96748 om du har mulighet.

Det er du som medlem som gjør oss i stand til å være synlige og vinne miljøsaker. Din støtte er umåtelig viktig i kampen for å ta vare på miljøet. Sammen får vi utrettet mye mer. Bli medlem!

Medlemskap første året koster kr 200,- (*)

(*) Gjelder nye medlemskap første året. De etterfølgende år, ordinær pris.

Ordinær
Medlemskap koster 380 kr. pr. år.

Student/Pensjonist
Medlemskapet koster 200 kr. pr. år.

Støttemedlem
Som støttemedlem kan du gi en valgfri sum i gave.

Firma
Medlemskap for firma koster 1000 kr. pr. år.

Fadder (År / Måned)*
Minstebeløp er 50 kr. per måned, dvs. 600 kr per år.

(*) Hvis du velger dette medlemskapet, da må du skrive ned i kommentarfeltet hvilken interesseområde du bryr deg om. På denne måten får vi oversikt over hva våre medlemmer interesserer seg for, og kan styre ressursene dit. Når du blir miljøfadder er du også vanlig medlem, men i tillegg vil du få utvidet hjelp til miljøsaker som engasjerer deg.

Medlemsfordeler:
Våre medlemmer får kr. 200,- i avslag ved førstegangs handel hos Miljømarkedet/ Brukt bygget i Bergen, samt 10 % rabatt ved videre handel (20% for aktive medlemmer). Når grupper oppholder seg på vårt Miljøhotell Seletun, vil alle som er medlemmer få 10 % rabatt på oppholdet.

Annet info:
Om årsbeløpet du gir i støtte er større enn kr. 500,- kan du få skattetrekk for din gave. Da trenger vi ditt fødselsnummer! Det kan du registrere når du melder deg inn, i innmeldingsskjemaet ovenfor.

Støtte kan også gis på VIPPS

VIPPS: 96748

Kontakt medlemsansvarlig
Alle spørsmål kan sendes til medlem@nmf.no

Medlemsansvarlig kan også kontaktes på telefon: 55306710

Vår adresse er:
Norges Miljøvernforbund
Postboks 593
5806 Bergen

nb_NONorwegian