Vilkår for medlemskap


Vilkår for medlemskap i Norges Miljøvernforbund

 1. Hvem medlemskapet gjelder for.
  1.1 Medlemskapet og tilhørende fordeler er personlig.
  1.2 Personer under 15år må ha foresattes godskjennelse.
  1.3 Navnendring skal skje skriftlig

 2. Avtaleinngåelse
  2.1 Avtale om medlemskap kan inngås via internett, telefon eller Epost.
  2.2 [Nye] medlemmer har 14 dagers angrerett på kjøp av medlemskap.
  3.3 [Nye] medlemmer har også 2 års reklamasjonsrett skulle ikke vilkår innfris.

 3. Gyldighet, medlemskap og kontingent
  3.1 Ved nyinnmelding er medlemskapet gyldig fra betalingsdato og gjelder kalenderåret innbetalingen skjer frem til neste kontingent innkreves.
  3.2 Medlemskapet er løpende og fornyes hvert år.
  3.3 Medlemskapet belastes i NOK og er fritatt mva.
  3.4 Før kontingenten er betalt har man ikke tilgang på fordeler som er inkludert i medlemskapet.
  3.5 Ved familiemedlemskap betales kontingent i en samlefaktura til hovedmedlemmet.
  3.6 Ved familiemedlemskap må personer bo på hovedmedlems adresse
  3.7 Ved familiemedlemskap må tileggsmedlemmer være under 25år
  3.8 Ved støttemedlemskap gis ingen demokratiske rettigheter
  3.9 Ved oppgradering av medlemskapet innenfor kontingentår betales mellomlegget anslått etter hvor lang tid som gjenstår av opprinnelig kontingentår.
  3.10 Hvert år imellom 01.09 og 31.12 fås nytt medlemskap til 50 % av vanlig kontingent.

 4. Medlemsfordeler
  4.1 Våre medlemmer får 200,- kr i avslag ved førstegangshandel hos Miljømarkedet i Bergen.
  4.2 Videre får vanlige medlemmer 10 % rabatt ved videre handel hos Miljømarkedet i Bergen.
  4.3 For aktive medlemmer er denne rabatten 20 %
  4.4 Når grupper oppholder seg på miljøhotellet på Seletun vil alle som er medlem i NMF få 10 % rabatt på oppholdet.

 5. Personvern
  5.1 For opplysninger om personvern se: http://984072-www.web.tornado-node.net/personvern/

 6. Oppsigelse
  6.1 Medlemskapet kan sies opp skriftlig eller muntlig, med umiddelbar virkning. Innbetalt medlemsavgift refunderes ikke ved oppsigelse. Unntak er ved dødsfall.

 7. Oppdatering av vilkår
  7.1 Vilkårene kan endres når som helst av Norges Miljøvernforbund.

nb_NONorwegian