Carl I. Hagen utfordret ministrene Freiberg og Elvestuen i Stortinget på saker fra Miljømagasinet

Carl I. Hagen tok opp flere saker og moment fra Miljømagasinet 1-2019 Vindkraft fra Stortingets talerstol onsdag 4. desember 2019.

Miljømagasinet 1-2019 ble distribuert til samtlige stortingsrepresentanter rett etter Stortingets åpning 2. oktober i år. Nå har politikerne fått tid til å gjennomgå innholdet.

Carl I. Hagens tale kom allerede dagen etter Olje- og energiminister Kjell-Børge Freibergs besøk på Haramsøy der han ble konfrontert med innbyggernes frustrasjon over den svært kontroversielleog nært forestående vindkraftutbyggingen til Zephyr.

Carl I. Hagen innledet talen med dette:

Jeg så på tv i går at olje- og energiministeren var på besøk i Haram kommune i Møre og Romsdal, hvor det var en voldsom lokal protest mot planer om vindkraft.

La meg først si at jeg er veldig glad for at regjeringen og olje- og energiministeren har stoppet konsesjonsbehandlingen av alle de prosjekter som har vært omtalt, som har vært søkt om, i påvente av bedre informasjon. Det er positivt.

Videre tok han frem Miljømagsinet 1-2019 Vindkraft og sa videre:

Jeg vil gjerne gjøre oppmerksom på et magasin, Miljømagasinet, som er fra Norges Miljøvernforbund, hvor de går gjennom dette med vindkraft.

Det er mange som i denne debatten har snakket om fornybar energi som et slags alternativ til den livgivende gassen CO2, som kommer fra forskjellig annen energiproduksjon – veldig lite i Norge, men fra mange andre land.

Her har Miljøvernforbundet tatt for seg påstandene om vindkraft, og de kommer med noen saftige motpåstander og sier at dette er en miljøtrussel og klimabelastning, altså det stikk motsatte av det tilhengerne av fornybar energi sier.

“En undertittel er: «Naturen ofres for penger». Det er klart naturen ofres, ikke for oss her i Oslo, men for dem som bor i Distrikts-Norge.”

Alternative energikilder går man inn på, geotermisk energi samt selvsagt opprustning av veldig mange vannkraftanlegg. Der vil jeg be begge statsråder bidra til at det blir mer likeverdige forhold for de ulike energikilder når det gjelder skatteregler og avgiftsregler og avskrivningsregler, slik at vi kan få alternativer opp mot hverandre om hva som er lønnsomt. Da må man ha de samme rammebetingelsene. De går inn på miljøbevegelsen og de grønne sertifikater, som har pålagt Norges befolkning økte strømpriser for å finansiere hva jeg kaller klimagalskapen. Det er også myndighetenes bløff med klimatall som gås gjennom, forvaltningens fallitt, samrøre og korrupsjon – her er det meget alvorlige anklager, og det er visst også slik at noen vindkraftoperatører har kjøpt seg goodwill.

Lavfrekvent støy

Meget gledelig at Carl I. Hagen ser problematikken rundt lavfrekvent støy og infralyd. Dette har til nå blitt fullstendig oversett av våre myndigheter og blir hverken målt eller erbetingelser i vindkraftkonsesjoner.

Det er like fullt et problem for de som bor nær et vindkraftverk og blir berørt. Her er det viktig å få på plass et godt regelverk, og det fort.

Carl I. Hagen utfordret Klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen på dette.

“Det er også andre ting jeg vil få lov til å utfordre på. Særlig vil jeg be om at man i Elvestuens departement ser på å få regler for lavfrekvent støy, som i dag ikke har noen øvre grense, og som er nødvendig.”

Nå er det samtidig viktig at vi følger opp denne utfordringen og krever at Miljøvernministeren utarbeider gode retningslinjer for dette.

Begge ministrene utfordres

Avslutningsvis ble begge ministrene, Freiberg og Elvestuen utfordret på å finne feil i Miljømagasinet.

Jeg vil gjerne utfordre begge statsråder til å klargjøre, gjerne skriftlig, hva det er som er feil i de artiklene som står i Miljømagasinet til Norges miljøvernforbund. Det kan godt hende at det ikke er korrekt, men det skulle være veldig artig å se en tilbakevisning av det som står i dette, etter min oppfatning, veldig gode heftet.

Vi takker Carl I. Hagen for at han har tatt et godt tak i vindkraftsaken og løftet den inn på Stortinget. Ettersom alle stortingsrepresentantene har mottatt Miljømagasinet 1-2019, vil vi samtidig benytte anledningen til å utfordre flere politikere til å komme på banen rundt de emner og problemstillinger vi løfter frem i bladet vårt.

Ref.: Storting onsdag 4. desember 2019 kl. 10.00

Les hele Miljømagasinet her:

Relaterte artikler

nb_NONorwegian