Norges 2 atomanlegg legges ned som et resultat av 30 års arbeid i miljøbevegelsen

Norges Miljøvernforbund (NMF) deltok den 4. desember 2019 på møte der tema var lagring og deponering av atomavfall fra reaktorene på Kjeller og i Halden samt riving av selve anleggene. Det var leder Kurt Oddekalv og saksbehandler Industrisaker og regionleder Jan-Hugo Holten(bildet) i Norges Miljøvernforbund som møtte for NMF. Møtet var i regi av Norsk Nukleær Dekommisjonering. Sistnevnte er et statlig selskap underlagt Næringsdepartementet.

FAKTA

Norge har hatt fire atomreaktorer, tre på Kjeller og en i Halden. Den siste reaktoren på Kjeller ble stengt våren 2019, Haldenreaktoren sommeren 2018, mens de to øvrige reaktorene ble stengt på 1960-tallet. Regjeringen opprettet i 2018 det statlige forvaltningsorganet Norsk nukleær dekommisjonering (NND) for å bidra med økt kompetanse, kapasitet og framdrift i oppryddingsarbeidet etter den nukleære virksomheten i Norge.

NND har opprettet en Nasjonal Referansegruppe bestående av flere uavhengige organisasjoner (NGOer), der Norges Miljøvernforbund er en av flere deltakende organisasjoner som skal komme med innspill underveis i prosessen. Deltakende organisasjoner er Norges Miljøvernforbund, Nei til Atomvåpen, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Bellona, Leger mot Atomvåpen, og Kvinneliga for fred.

Det er historisk første gang dette skal gjøres i Norge, og NMF ser positivt på at miljøorganisasjoner blir tatt med og får delta aktivt med innspill under alle faser av prosessen med dekommisjonering av reaktorene for å finne frem til de beste løsningene for fjerning, håndtering og lagring.

Linker:

Møtet i ressursgruppen

NMF hadde på forhånd spilt inn følgende punkter til møtet;

  • Radioaktivt avfall Raudsand inn i loopen?
  • IFEs mannskaper inn i NND – kompetanse og troverdighet hos disse?
  • Lokalisering deponi – tidlig avklaring av ikke aktuelle lokaliteter
  • Kriterier for lokalisering
  • KS ene og konsulentenes kompetanse.. er den god og relevant nok
  • Har Norge nok kompetanse?

NMF sine representanter mener møtet var meget bra og at prosessen med atomavfall er i trygge hender. Dette er det beste medvirkningsmøtet jeg har vært med på sier Kurt Oddekalv som mener prosessen med NGOene er ærefull.

Møtene med NGOer er en del av innspillsprosessen for NND ifht løsninger og lokalisering av ulike mengder radioaktivt avfall av ulike kategorier samt riving av anleggene.

Møtet med NND den 4 desember var et av tre for 2019 for NMF sin del.

Ikke noen ny Breviksak

NMF er veldig klar på at vi ikke må få en ny Breviksak med atomavfallet på lokaliseringsløsning. Derfor var et av punktene (3) tidlig avklaring av ikke aktuelle lokaliteter. Videre fokuserte NMF på solide leverandører som ikke går konkurs i prosessen som et viktig forhold.

NMF har jobbet i 30 år med at anleggene på Kjeller og i Halden skulle nedlegges. Når det nå endelig skjer er det litt kjekt at vi faktisk får være med i prosessen med å finne gode løsninger for lagring av atomavfallet og rivingen av anleggene.

Miljøvernforbundet krever atomstans (2007)Støtt oss – Bli medlem

Relaterte artikler

nb_NONorwegian