En klimamatvarekrise venter

Miljøvernforbundet har i mange år ment at et av de største klimaproblemene på jorden er det raskt økende antallet mennesker, da kombinert med et levesett særlig vi i de velstående landene har som stadig flere av verdens befolkning prøver å oppnå. Verdens regjeringer må nå innse at vi har passert en rekke grenser for vår egen vekst, i forhold til hvilke konsekvenser dette har for kloden og miljøet, både på kort og lang sikt.

År 2050 er referanseår innen klimaarbeidet. Da vil vi risikere å være over 9 milliarder mennesker på jorden, mot ca 4 milliarder i 1980. I dag er vi 6,8 milliarder mennesker på jorden; det vil altså være 2 milliarder flere munner å mette, og like mange konsumenter. I dag lever om lag hver 6.-7. innbygger på denne planeten på eller under sultegrensa. Dette utgjør alene over 1 milliard mennesker. 2 milliarder ekstra munner å mette er slik sett galskap, i en verden som i tillegg vil komme til å kjempe mot klimaendringer.

Kurt Oddekalv, som årlig holder foredrag for 10-11 000 mennesker om miljø og klima, har nettopp overbefolkning som ett av de faste fokuspunktene i sine foredrag. Hva mener du med at det er for mange mennesker på jorden?
– Jeg pleier å si at vi er 3 milliarder mennesket for mange, og at mennesket tar for mye plass i økosystemet. Det gjelder både når det gjelder antallet mennesker, men også på hvilken måte vi lever av kloden på, spesielt i i-landene.

3 milliarder mennesker for mye – er det et vitenskapelig tall, et tall du bruker for å vekke folk, eller en blanding i forhold til hvilke skjevheter vi har på fordeling av mat og forbruk i verden?
– 3 milliardene er tall jeg pleier å ta frem for å provosere litt, spesielt i forhold til dem som mener at vi mennesker skal fortsette å formere oss som kaniner. Det er faktisk slik at vi er om lag 3 milliarder for mange mennesker i forhold til hva klodens tåleevne.

Beregninger som er gjort viser at minst 40 prosent av verdens befolking ville sultet om man ikke hadde gjødslet med kunst/mineralgjødsel. Det utgjør per i dag alene ca 2,7 milliarder mennesker. Vi blir stadig flere munner å mette. Rundt regnet øker verdens befolkning med 215 000 mennesker hver dag. Hvilke tanker gjør du deg om det?
– At menneskeheten må redusere sin egen reproduksjon, da vi samlet sett er en del av klimaproblemet. Hvert land og hver region må finne sin tålegrense med tanke på hvor mange vi kan sikre mat.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian