Demands strict requirements for Kvaerner Stord Demolition and rejects the establishment of biogas on Eldøyane

Det er ikke rom for mer aktivitet på Eldøyane på Stord all den tid eksisterende aktivitet med Kværner sin aktivitet og utvidelse av denne allerede skaper store miljøproblemer for omgivelsene, fremgår det i Miljøvernforbundets uttalelse til Kværner Stord Demolering sin søknad om ny utslippstillatelse.

PFAS må dokumenteres bedre
I en høringsuttalelse til Miljødirektoratet understreker NMF behovet for tettere oppfølging på utslipp av PFAS stoffer og krever og at det gjøres en grundigere støysonekartlegging med faktiske målinger av verft og Eldøyane. Den siste målingen ble utført i 2014. siden den tid har verftet økt sin kapasitet og opphuggingsdelen er blitt sammenslått me nabobedrift samt oppdragene har økt.

En grundig rengjøring av installasjonene for farlig avfall er særdeles viktig før de kommer til kai på Stord.

Mulig skipsopphugging på Stord må adoptere regler fra offshore hugging
Videre mener NMF det er positivt at bedriften ønsker kvalifisere for hugging av skip. en aktivitet som idag gjøres mye under svært kritikkverdige forhold i 3. verden (Beaching). NMF vil selvfølgelig forvente at en eventuell opphugging av skip skjer på en mest mulig skånsom måte også sett ifht omgivelsene og naboer som bor ikke langt fra industriområdet.
NMF tar også til orde for at skipsopphugging adopterer regelverk fra offshore i større grad.

Nei til SNG Biogass på Eldøyane
NMF er i hovedsak ikke negativ til biogassanlegg men mener en tiltenkt lokalisering på Eldøyane er feil da den samlede aktiviteten på området allerede er en påkjenning for omgivelsene. NMF vil derfor i fortsettelsen og i vår kontakt mot Fylkesmannen og DSB jobbe for å påvirke og søke en annen lokalisering mer egnet.

Se Miljøvernforbundets uttalelse til Miljødirektoratet her.

Related posts

en_USEnglish