GMO RNAi in food plants

Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av genmodifisert maisplanten MON87411 med dsRNA og RNAi for å hemme proteiner i biller som kan skade maisplanten. Disse RNAsekvensene kan trolig unngås i naturen gjennom utviklingen av naturlig utvalg av overlevende biller som kan føre til resistens. Det er mulig at de korte sekvenser med RNAi kan bindes til mRNA også i andre insekter, f.eks. predatorer på disse biller eller pollinatorer. Det er også mulig å se at andre organismer kan ha en liten sekvens i noe av deres mRNA som RNAi-MON87411 kan binde til.

Norges Miljøvernforbund har også gått imot MON 87705 som er endret for å øke produksjon av oljesyre, en flerumettet fettsyre, i Soya ved å undertrykke to sentrale enzymer i soyabønnens fettsyre biosyntetiske gangsti. RNAi er brukt for å koble seg til mRNA som bærer koden for utviklingen av to relaterte proteiner for å redusere syntese av linolsyre. Det er tenkelig at dette RNA også har udokumenterte effekter på miljøet og andre organismer uten for målet av produsentene.

Norges Miljøvernforbund har også uttrykket bekymringer for GMO-RNAi-Potet og GMO-RNAi-Epler som begge er utviklet med RNAi mot utvikling av brunfarge (blåmerkefarge) der de har blitt slått eller skåret. Det er innsatt RNAi i potet for å hindre normal produksjon og funksjon av PPO enzymer (Polyphenol oxidase) i cellene. Det er innsatt RNAi i epler også for å binde seg med tråder av mRNA fra PPO-genet og hindre uttrykk av PPO-gener for PPO enzyme.

RNAi er en ny metode for å stoppe bestemte gener fra å fullføre sin potensiale til å uttrykke et protein. RNAi (RNA interference) stammer fra innsatt dsRNA (double stranded RNA) som stammer fra shRNA (short hairpin RNA) i celle kjernen. Det shRNA fra celle kjernen reise inn i cytoplasma der det komme i møte med en protein kompleks som kan både holde shRNA og klippe ned shRNA. Dette kan føre til dannelsen av en kort (ca. 20 nukleontider) duplex siRNA (small interfering RNA).

Det shRNA blir klippet ned til RNA “guide-strengen” og sine mot siden RNA “passasjer-strengen”. Passasjer-strengen blir deretter også klippet av. Deretter er det “guide-strengen” som er igjen og denne blir integrert i RISC (RNAi Specificity Complex) som består av flere proteinkomponenter. Det siRNA kan føre RISC til målet mRNA (messenger RNA) og binde seg til dette der “guide strengen” av RNA kan møte motsvarende RNA sekvensen. RISC leverer deretter det mRNA som nå holder fast til organeller der mRNA nedbrytning er konsentrert.

På denne måten blir en spesifikk sekvens av guidesekvensRNA ført fra cellekjerne til noe mer spesifikk mRNAsekvens (som stammer fra et spesifikk gen) i cytoplasm, som deretter blir levert til nedbrytning. Dette brukes til å forhindre utvikling av et protein av det målrettede genet. RNAi kan bli laget på laboratorium for å matche en kort nukleotidsekvens av et gen som har en kjent nukleotidsekvens. RNAi blir brukt for å blokkere produksjon av proteiner som enzymer i planter for mat.

 

Links:

GMO Potato Creator Now Fears Its Impact on Human Health

Investors flee as firm scraps RNA-interference drug candidate

RNA Interference

Related posts

en_USEnglish