The Norwegian Environment Protection Association reports fish deaths in the Humla river

Tirsdag den 16.10.2018 ble det oppdaget stor mengder død laks flytende i elven Homla i Malvik kommune nær Trondheim. NMF ble kontaktet og har bestemt seg for å anmelde forholdet. Homla er en smålakselv som har vært stengt for fiske i flere år grunnet lite innsig av laks. Men elveforvalterne har de siste par årene sett en positiv tendens, og hadde tenkt å åpne for forsiktig uttak av laks fra og med sesongen 2019. Disse tankene er nå lagt i grus.

De siste tallene NMF har fått er at over 40 døde laks er tatt på land. Dette i tillegg til en ukjent mengde laks og annen fisk som er skylt på sjøen. NMF har fra flere kilder fått opplyst at grunnen til laksedøden mest sannsynlig skyldes utslipp av giften Rotenon i 4 vann som har utløp eller tilsig til elva, for å ta livet av gjedde i disse 4 vannene. Er dette tilfellet, er det en katastrofe for både laks, sjøørrett, brunørrett og bunnlevende arter i elva for mange år fremover. NMF vil oppdatere saken når grunnen til fiskedøden er funnet.

See the review here.
Anmeldelse vedrørende fiskedød i elven Homla

Se mediaoppslag her:
Anmelder fiskedød: – Dette er dypt tragisk for Homla

Les artikkel og hør på intervju fra Nea Radio:
Dette er artsfascisme

Related posts

en_USEnglish