The Swedish Environmental Protection Agency, together with MDG Trøndelag, is demanding a complete halt to the whitefish fishery in the Trondheimsfjord

Norges Miljøvernforbund krever sammen med MDG Trøndelag full stans av Brislingfisket i Trondheimsfjorden.

By: Arne Roger Hansen

Hvert år kommer det en flåte av snurpenotfiskere inn Trondheimsfjorden på jakt etter brisling og småsild. Båtene er i dag så effektive at de i løpet av få dagers fiske så å si tømmer fjorden for brisling og småsild.

Tilbake etter rovfisket står bestandene av torsk, sei, lyr, kveite og sjøørret med mindre mat på fatet. Fisken blir dårlig i kvalitet og i løpet av kort tid svekkes bestandene.

Et godt poeng mot denne formen for fiske er at brislingen nå har havnet på Rødlista, med kategorien Nær Truet. Den har gått ned 28% de siste 10 årene. Utdøingsrisiko antas lav, men ytterligere forvaltningstiltak er påkrevd for å snu negativ tallrikhetstrend.
Etter hva NMF og MDG erfarer så er det ingen kvoteregulering av brislingfiske i Trondheimsfjorden.

Fiskerne ble i 2018 anmeldt av NMF for dumping av bifangst.

 

Kravet om stans av brislingfisket er oversendt både til Nærings og fiskeridepartementet ,og Klima og Miljødepartementet.

Les hele kravet her :

Related posts

en_USEnglish