Er du en demonstrant, eller er du en aksjonist?

Miljøvernforbundet har i alle år fremstått som en organisasjon på siden av normen blant organisasjoner som jobber for natur og miljø. Dette har vi fått mye «pepper» for fra mange andre organisasjoner som blant annet Naturvernforbundet, Bellona og Den Norske Turistforening (DNT), og også fra politisk hold. Hvorfor er det slik? Vi skal prøve å forklare hvorfor vi tror at vi i Norges Miljøvernforbund ofte blir sett på som «paria» blant så mange andre som jobber for samme sak. Sist nå fra en fremadstormende politiker og tidligere leder av Naturvernforbundet, som gikk ut i media og advarte mot Norges Miljøvernforbund sin hjelp til vindkraftmotstanderne i det ganske land. Et annet nylig eksempel var når Kurt Oddekalv skulle holde et foredrag om vindkraft på Finnskogen ble nektet å annonsere dette foredraget på DNT sin Facebook side. En organisasjon som også er sterkt imot vindkraft på land.

Kurt Oddekalv sa for mange år siden at vi i Norges Miljøvernforbund ikke skal bli en Flower Power organisasjon. Hvorfor sa han dette, og hvorfor er dette viktig? Jo dette er viktig for at vi ser at i dagens politiske verden fungerer ikke Flower Power lenger. Nå er det politiske landskapet her i Norge tuftet på minst mulig bølger i sjøen når de gjør politiske vedtak på tvers av naturinteresser. Regjeringen og lobbyistene i de forskjellige miljøskadelige industriene har blitt vant til ,og ønsker at folk som ikke liker at slike industrier raserer og voldtar norsk natur nettopp protesterer på papiret med plakater og slagord. Og med metoder de og ordensmakten på befaling raskt kan rydde opp i, som for eksempel lenkegjenger og demonstrasjonstog. Da kan de nærmest uforstyrret fortsette sine planer som er tuftet på det magiske ordet verdiskapning fra regjeringen, og ordet profitt fra industrien ,uten å ta hensyn til natur og artsmangfold. Ønsket er altså at motstandere skal gå i samlet flokk, være lett å rydde opp i, og ikke minst være politisk korrekt.

Men må man ikke protestere på demokratiske korrekte politiske vedtak på en demokratisk riktig måte, slik de andre organisasjonene gjør spør du som leser denne saken kanskje. Jo da sier vi i Norges Miljøvernforbund. Slik må det være når vedtak er gjort på grundige demokratiske prosesser. Men problemene i dagens politiske landskap er at politikerne etter vår mening ofte er styrt, og gjør sine vedtak basert på lobbyvirksomhet fra disse miljøskadelige industriene.

Det samme gjelder industriene som rett og slett kjøper seg lov til å sette i gang sin virksomhet. Ser en på vindkraft på land, så smører de kommunene med lovte inntekter og arbeidsplasser. Her er alle tall de bruker lovlig, selv om tallene ikke stemmer med virkeligheten. Det samme gjelder når de kontakter grunneierne. Her blir grunneierne tilbudt så mye penger at de ikke klarer å si nei til at akkurat deres område skal raseres.

Men hva med NVE da spør du. De skal jo sørge for å ta høringsinnspill og protester til følge slik at utbygger ikke kan sette i gang med sine prosjekter, hvis andre store interesser og naturødeleggelser står på spill. Vel, etter Norges Miljøvernforbund sin mening har NVE blitt et verktøy for regjeringen og derav også utbyggerne. De må følge opp ønsket og det politiske vedtaket om at Norge SKAL ha vindkraft på land, med så og så mange flere TWH innen en viss tid . Et vedtak gjort på feil premisser, på grunn av vindlobbyistenes løgner om viktigheten slike kraftanlegg har for klimaet i verden. NVE blir da på utbyggers «parti», og ser bort fra viktige naturinteresser. De velger bort de verste søknadene, men godtar de nest verste søknadene. Vaktbikkja NVE har blitt en førerhund.

De demokratiske spillereglene gjelder derfor ikke lenger etter Norges Miljøvernforbund sin mening. Og da må man reagere på en annen måte enn det regjeringen og utbygger er vant til, og forventer at en gjør.

Og det er nettopp ved å reagere på en annen måte enn alle de andre organisasjonene vi i Norges Miljøvernforbund blir sett på som en «paria». Og det er nettop derfor vi gjør en forskjell. Vi nekter å følge de de demokratiske spillereglene, når de som bestemmer og skal bygge ikke gjør sine vedtak basert på fakta, og selv ikke følger demokratiets regler.

Så da er vi tilbake til overskriften. Er du en demonstrant som roper i skogen med plakater og slagord slik de andre organisasjonene gjør? Og som utbygger og regjeringen ønsker vi skal gjøre? Eller er du lei av å rope, og lei av at du aldri blir hørt på grunn av ovennevnte forklaringer? Klar for å gjøre en forskjell?

Da er det kanskje på tide å følge Miljøvernforbundets tanker, og begynne å aksjonere i stedet for å demonstrere mot uretten vi mennesker, naturen og artsmangfoldet blir påført på grunn av feilaktige politiske vedtak. Forskjellen ligger i at vi i Norges Miljøvernforbund aktivt prøver å stoppe prosjektene, uten å bryte Norsk Lov. Det beste eksemplet er aksjonen på Frøya, hvor vi i Norges Miljøvernforbund hjalp demonstrantene til å bli aksjonister. Slik klarte vi i felleskap å forhindre utbygger i å sette i gang med raseringen av vakre Frøya.

Vi i Norges Miljøvernforbund har sluttet med å rope i skogen, og begynt å handle.
Flower Power fungerer ikke lenger.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian