GMO-plommer mot sharkavirus

GMO-plomme med sharkavirus (Plum pox potyvirus) resistens har fått handelsnavn HoneySweet. Det kan stilles spørsmål om helserisiko. F.eks vil endringen kunne føre til endringer i fordøyelsessystemet dersom det spises. Det kan stilles etiske spørsmål om hva vi skje hvis det har endret smak og sødme. Det kan stilles miljøspørsmål som: vil dette kunne krysse seg med noe ikke GMO planter og ta fra frukthage sin integritet.

Sharkavirus er en virusykdom til Prunus i Europa og rundt Middelhavet. Sykdommen ble først rapportert observert i Nord Amerika i 1999 på fersken (Prunus persica) fra et varehus. Sykdommen er blitt registrert som en invasiv sykdomsart som kan forårsake sharkavirussykdom på ferskener, aprikoser, kirsebær og andre frukter med stein, så vel som plommer. PPV ble først rapportert i Bulgaria i 1932. Frukter med en stein i er de som er utsatt for sharkavirus.

Det er innsatt et proteinkappe-gen som stammer fra selve sharkaviruset. Dette sharkavirus-genet er brukt for å gi plommetrær (Prunus domestica) resistens mot sharkaviruset. Det innsatte genet er Ppv-cp-gen (Plum polypox virus coat protein gene). Dette er et gen innsatt for å danne patogen-derivert resistens. Resistensen er RNA-mediert. Dette betyr at genet innsatt stammer fra patogent sharkavirus. RNA fra de innsatte ppv-cp genet vil stanse utviklingen av sykdommen etter planteinfeksjon. RNA fra innsatt DNA vil binde seg til de delene av virus-RNA som skal kode for en proteinkappe og stanse dem, ved å binde seg fast, fra å kode for en proteinkappe.

Gener fra sharkavirus og Escherichia coli ble innsatt plasmid i bakterium (Agrobakterium tumefaciens) for videre utvikling i bakteriekulturen. Deretter ble A. tumefaciens brukt for å injisere denne plasmidkonstruksjon i kimceller fra plomme. Kimceller med vellykket opptak og integrasjon av disse genene ble selektert med seleksjonsmetoder med antibiotika som bare de genmodifiserte plommene kunne overleve.

Det ble innsatt tre nye gener, alle fremmed for plommeplanter. Disse innsatt gener er: ppv-cp, nptII, uidA. Disse tre genene er lenket sammen på et plasmid i en bakterie- kultur og injisert av disse bakteriene i plantecellekultur. Dette er for at bare de plantecellene med både innsatt gen for koppervirusresistens, antibiotikaresistens, og enzymer for å danne farge i test kan bli selektert for videre utvikling til plommetrær med sharkavirusresistens. Plommetrær og plommer med sharkavirusresistens vil trolig danne blå farge i test.

Sharkavirus blir tatt opp og transportert av bladlus som stikker planter og suger opp virus fra væske i plantecellene til blader og stilker. Deretter kan bladlus bære viruset når den flyr vekk fra en smittet plante og smitte andre planter når det lande på dem og stikke med sine snabler igjen. Det er utviklet den genmodifiserte plomme-linjen (ARS-PLMC5-6) som er resistent mot dette viruset. Det er fremgang i å utvikle sharkavirusresistens gjennom avl. Flere forskjellige gener som bidra til sharkavirus resistens i Prunus arter har blitt identifisert i forskjellige Prunus arter, som aprikos (Prunus armeniaca) så vel som plomme (Prunus domestica).

 

Lenker:

Plum pox virus (sharka)

Sharkavirus (Plum pox potyvirus)

Virus

Relaterte artikler

nb_NONorwegian