Frykter mer svikt fra de ansvarlige

Foto: Forsvaret

Fregatthavariet – Kystverket feiget ut
Miljøvernforbundet har siden før stiftelsen i 1993 jobbet med oljevern, oljesøl, maritime saker og forebygging av dette og dermed og “skygget” myndighetene i fht. hvordan de skjøtter jobben sin.

Fregatten “KNM Ingstad” kolliderte med råoljetankeren “TS Sola” morgenen til den 8. november 2018. Full oversikt av forløp er ukjent. Hvor ille det kunne gått om treff hadde vært lenger akter på oljetankeren kan en spekulere i. Den 15. november 2018, en uke etter hendelsen, er det ennå ikke noe tømmeplan for marindiesel olje ombord i fregatten. De 382m3 som vi vet om vet en ikke hvordan skal håndteres pr idag kl 15.

Sjøforsvaret sitter ennå på bergingsansvaret
Sjøforsvaret sitter ennå på bergingsansvaret. Kystverket har ansvaret for oljevernet. Dette er en rollefordeling NMF er uenig i. NMF mener Kystverket allerede fredag 9. nov. burde tatt det hele og fulle ansvar. Det har ikke kommet noe svar på denne unnvikelsen fra Kystverket.

Åpenheten fra Sjøforsvaret sin side har vært begrenset og det foreligger ikke noen plan offentlig for berging. NMF har som vi ofte gjør vært i kontakt med fremtredende enkeltpersoner på berging for å få input.

Veien videre med Sjøforsvaret ved roret
NMF er redd dette ytterligere kan gjøre at flere dårlige beslutninger fattes i løpet av de kommende dager og uker. NMF følger saken nøye.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian