GMO Krypkvein

Glyfosat tolerant “creeping bent grass / krypkvein” (Agrostis stolonifera) er utviklet for å kunne tåle høyere konsentrasjoner med ugressmiddel med glyfosat enn det som andre planter kan tåle. Dette er for å kunne danne jevnt plen på f.eks. områder som golfbaner, uten tilfeldige andre arter som vil ødelegge ensartethet av plenen. Det er innsatt cp4-epsps-gen fra bakterium (Agrobacterium tumefaciens stamme CP4). Cp4-epsps-gen danner er enn glyfosattolerant form av enzymet EPSPS (5-enolpyruvulshikimate-3-fosfat syntase). Dette enzymet er nødvendig for overlevelse av planter. Glyfosat som er i ugressmidler som Roundup vil stanse EPSPS aktiviteten. CP4-EPSPS redusere affinitet for glyfosat og derved øke toleranses mot glyfosat ugressmidler.

Det er registrert fire arter Bentgrass i USA som er invasive arter. Disse er: pacific bentgrass (Agrostis avencea), velvet bentgrass (Agrostis canina), colonial bentgrass (Agrostis capillaris), creeping bentgrass (Agrostis stolonifera). Problemet med krypkvein er at det kan være genmodifisert og derfor motstandsdyktig til de mest brukte ugressmiddeler med glyfosat. Glyfosat er det eneste ugressmiddel godkjennt nært vassdrag, og GMO-krypkvein har etablert seg nettopp der. GMO-krypkvein har spredt fra Idaho til Oregon og vokser frem i store matter gjennom irrigasjonssystemet. Det blomstrer i kanaler og grøfter hvor det samler sediment og hindrer vannstrømmen, og det har vist seg vanskelig å kontrollere.

GMO-krypkvein kan spre seg til der det er non-GMO avlinger f.eks fôreavlinger som alfalfa. Det vil også kunne invadere naturområder. Det er dokumentert at noe GMO-krypkvein har blandet seg med andre gress og produsert hybrider som også er Roundup resistente. Krypkvein er et grønt gress som vokser sterke, horisontale stammer. Dette kan gi et veldig jevnt bakke, dersom det også brukes glyfosat mot ugress, sånn som var ønsket på golfbaner, og noe andre idrettsbaner.

Dette genetisk modifiserte krypkvein er forskjellig fra det vanlige krypkvein på grunn av genmodifikasjoner for herbicidresistens. Men denne herbicidresistensen er mot verdens mest solgte herbicider. Bruk av disse herbicider der det er herbicidresistent bentgrass, vil drepe alle de andre planter som konkurrerer på de samme stedene. Etter bruk av glyfosatmidler vil alle andre gresser tørke og dø, og dermed gi plass og fremme veksten av det genetisk modifiserte gresset som kan tolerere glyfosatmidler (som Roundup). Dette vil først og fremst kunne skade jordbruk.

GMO-krypkvein har spredt seg fra gamle frøfelt i Idaho til Oregon USA. GMO-krypkvein ble funnet å vokse i store matter gjennom et bredt vanningsnettverk der. GMO-krypkvein trives i kanaler og grøfter, hvor det samler sediment og hindrer vannstrømmen. Det har vist seg vanskelig å kontrollere. “Grøftene med matter av krypkvein var fulle og det eneste herbicidet som ble godkjent for bruk i nærheten av vann var Roundup”. Etter å ha etablert fotfeste utenom de tilsiktede områdene, kan det til slutt forurense non-GMO-avlinger og invadere naturområder. Noe av dette gresset kan nå ha slått seg sammen med andre gress (Agrotis spp.), for å produsere nye hybrider som også er Roundup-resistente. Disse vil trolig også kunne spre seg raskere på områder behandlet med glyfosat ugressmidler.

 

Lenker:

You Need to Be Paying Attention To GMO Grass

GMO grass is creeping across Oregon

Escape and establishment of transgenic glyphosateresistant creeping bentgrass

Relaterte artikler

nb_NONorwegian