Rask voksende GMO trær

Det er blitt utviklet flere forskjellige typer GMO og GE-trær for drivstoff og brensel. GMO-Eukalyptus (E.grandis x E.urophylla) H421 er innsatt CEL1-gen for raskere vekst, og GMO-Eukalyptus (E.grandis x E.urophylla) EH1 er innsatt CBF2-gen for kuldetoleranse. Det er utviklet GE poppel (Salicaceae Populus) til brensel og GMO-furu (Pinus radiata) med insektsresistens. Meningen med disse vekster kan være for å tilfredstille krav for økt andel biobrensel i landets programmer for å redusere bruk av fossilbrensel. Det er mange genetiske endringer som skal uttestes. Noen av disse GE avlinger vil kunne produsere pollen som kan gå over til vanlige Poppeltrær. I andre tilfeller vil det brukes GMO teknikk for å kunne hindre pollen produksjon i GE-trær.

GMO-EukalyptusH421 er innsatt cel1-genet fra vårskrineblom (Arabidopsis thaliana), dette CEL1-genet føre til økt CEL1 rekombinant protein, som er en manipulert-protein for å kunne danne store mengder av de proteinene som vil fremme en raskere vekst. Egenskapen til CEL1 i EucolyptusH421er volumetrisk treforhøyelse. I praksis betyr dette mer tre i kortere tid. Dette betyr i praksis raskere produksjon av tre for bruk som brensel. Genet CEL1 er innsatt eukalyptus kimeceller gjennom bakterie (Agrobakterium tumefaciens) som kan trenge gjennom veggene av plantecellene, og frigjøre det modifiserte CEL1-genet i genomet til kimcellene på en kultur. I en verden preget av raske og uforutsigbare klimaendringer bidra disse trær trolig til en ekstra uforutsigbarhet. Raskt voksende treplantasjoner kan føre til uttømt grunnvann.

En annen type genmodifisert eukalyptustre “GE frysetolerant Eukalyptus” blir dyrket og er under utvikling. Denne er utviklet med tanke på noe klima utfordringer. Frys tolerant EukalyptusEH1 ble utviklet av ArborGen LLC ved et innsatt CBF2-gen fra vårskrineblom (Arabidopsis thaliania) inn i den rask voksende men fryse utsatt hybrid E.grandis x E.urophylla. Eukalyptus variant EH1 ble valgt pga. bedre vekst og trekvalitet, og tilpasning til forskjellige typer jord. Genmodifikasjon med CBF-2-genet ble gjennomført med bakterie (A. tumefaciens). Eukalyptus er kjennt for å kunne være svært brannfarlig, så vel som føre til uttømt grunnvann og kan derfor være en trussel mot nærliggende samfunn.

GE-poppel (Salicaceae populus) er et raskt voksende trær. Det er ca. 30 arter i den nordlige halvkule. Genteknologi blir brukt for å utvikle raskere vekst, redusert lignin i tre stammen, ugressmiddel resistens, insektsresistens og sykdomsresistens. Poppel er brukt i U.S.A. for å møte krav til biobrensel, biomasse og papir. Hurtig voksende poppel er sett på som energivekster som kan vokser i energiskog og utnyttes til forbrenning. Poppel er utbredt med mange vill slektninger og har veldig lett pollen som kan reise langt med vinden. Dette kan gjøre det mulig for GE poppel å krysse seg med vanlig poppel. Redusert lignin vil redusere styrken og resistens mot skadedyr og patogener. Redusert lignin vil også endre mikrobiomet på og i planten. Utviklinger som Bt GE poppel vil føre til uforutsigbare endringer i plantemikrobiom.

GE-furutrær (Pinus radiata) er blitt godkjennt i New Zealand. GE-furutrær har innsatt krystalltoksinproteiner for insektsresistens fra Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Btk), mot “painted apple moth” (Teia anartoides). Denne invasive nattfly har larver som kan spise og skade furutre opptil en alder på 8 år. Den kan også skade epletrær. Arten ble oppdaget i New Zealand i 1999 men ble erklært som utryddet i 2006 etter aerosprøyting med insekticidpatogen Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Btk) i 2002.

 

Lenker:

Monoculture tree plantations and ge trees in the united states – an update

Opportunities for biofuels in New Zealand

Relaterte artikler

nb_NONorwegian