Hullet i ozonlaget over Antarktis nærmer seg rekordstørrelse

Hullet i ozon-laget over Antraktis nærmer seg rekordstørrelse, og dette indikerer at 20 års innsats mot ozon-nedbrytene stoffer ikke har hatt den ønskede effekt, sier FN.

Ozonlaget ødelegges av ozon-nedbrytende stoffer som SF6, KFK og beslektede stoffer som har blitt brukt i kjøleskap, airconditioning og rensing. Montreal-protokollen ble undertegnet i 1987 for å stoppe utslippene av disse stoffene.

De 189 landene som har ratifisert protokollen har bidratt til at mer enn 1,5 millioner tonn KFK-stoffer ikke slipper ut i atmosfæren, men det er fortsatt stoffer som må tas hånd om, sier FNs generalsekretær Kofi Annan. – Men utviklingslandene er kun halvveis i sine forpliktelser, sier han.Geir Braathen, som er ozon-eksperten i Verdens Meteorologiorganisasjon (WMO), sier at ozonhullet er på 27 millioner kvadratkilometer, og at det forventes at det øker enda en kvadratkilometer til.

Dette er ikke nok til å sette ny rekord, men det viser at arbeidet med å stoppe nedbrytningen av ozonlaget ikke er sluttført. – Gjenoppbyggingen av ozonlaget kan foreløpig ikke påvises, sier han. Amerikanske forskere rapporterte forrige måned at nedbrytningen av ozonlaget ser ut til å ha stoppet, men at det vil ta flere ti-år før det er bygget opp igjen.

Nedbrytningen av ozonlaget fører til at mer ultrafiolett stråling når jorda, og dette fører til økt frekvens av hudkreft. Det vil også ha effekt på en rekke andre organismer enn mennesker. Det er betydelig høyere UV-stråling i søndre deler av Argentina nå, pga. dette hullet i ozonlaget.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian