Avdunsting av Dicamba: et kronisk problem

Kjemikalier produsert i ugressmiddelet dicamba flyter opp fra avlinger i varmt vær og driver til nærliggende avlinger. Den aktive ingrediensen i dicamba for å drepe planter er 3,6-dichloro-2-methoxybenzoic acid.

Det har blitt produsert GMO soya, bomull og mais som er motstandsdyktig mot den aktive ingrediensen dicamba i ugressmidler. Dicambaresistente soyabønner er innsatt «dmo-genet», som stammer fra en bakteriestamme av Stenotrophomonas maltophilia. Dmo-genet koder for enzymet dicamba mono-oksygenase. Dette DMO enzymet innsatt i soyaceller kan inaktivere dicamba, som gjør at plantene kan overleve kontakt med dicamba i ugressmidler.

Produsentenes brukerveiledning for å redusere skadeomfanget, har vist seg å være lite effektive. På tross av deres anbefalte forhåndsregler, er det tydelig at det må være noen faktorer de likevel ikke har kontroll over. Dicambakontroll har til nå handlet om at produktet kun skal brukes ved relativt lav temperatur og vindhastighet, slik at avdunsting forhindres. Disse parametrene kan leses fra en væremelding, eller på steder med instrumenter.

Imidlertid viser det seg at det skjult i produktformelen er en annen parameter med vesentlig negativ effekt på stabiliteten. Dicamba har økt volatilitet ved økt surhet. Økt surhet i jordsmonnet vil derfor øke sannsynligheten for at Dicamba vil stige opp og drive bort fra de motstandsdyktige avlingene, til andre avlinger der det vil skade. Dicamba skader også honning produksjon ved å skade ugress i miljøet til bier. Birøktere i nærheten av soyabønder har mistet ca. halve bikubene.

For å redusere mengden Dicamba i ugressmidler, brukes det ofte glyfosat. Dicamba kan blandes med glyfosat for jordbrukere som har dicamba og glyfosatresistent soya, som Soya MON87708. Produkter med glyfosat fører imidlertid til økt surhet i blandingen. Glyfosat blandet med dicamba vil føre til reduksjon i målt pH med 1 til 2 pH enheter. Et Dicambaprodukt vil ha en slutt-pH på over 5.0. Blandes glyfosat i produktet, vil dette redusere jordens PH til noe lavere enn 5.0. Rent nedbør har pH5,6. En pH mellom 5 og 4 er som sur nedbør.

Soya MON87708 har handelsnavn Genuity®Roundup Ready™ 2 Xtend™. Soya MON87708 er tilgjenglig som en soya variant med innsatt dmo-gen som vil danne DMO (dicamba mono-oxygenase) for å gi soya (Gossypium hirsutum) resistens mot Dicamba (Genuity®) og Glyfosat (RoundupReady). Disse produktene er sammensatt av glyfosat og dicamba. Produktene er markedsført som nødvendige der det er tøffe ugress med motstand mot ugressmiddel.

Det er allerede plantet dicambaresistent soya på ca. 24 millioner hektar i USA per 2019. Dette kan sammenlignes med 8 millioner hektar i 2017 og 16 millioner hektar i 2018. Ca. 60% av alle soyaplanter plantet i 2019 er innsatt genmodifikasjoner for dicamba resistens. Dette betyr at det fremdeles er høy skaderisiko for andre avlinger, som frukt og grønnsaker, i nærheten av dicambaresistent soya. Innen 2020 vil myndigheter i USA at bare sertifiserte søkere kan bruke dicamba overflødig, og forby overflødig anvendelse av dicamba på soyabønner 45 dager etter utplanting.

 

Lenker:

Despite federal, state efforts, dicamba complaints continue

EPA Rules on Dicamba

Bees face yet another lethal threat in dicamba, a drift-prone pesticide

Spray mixture pH as affected by dicamba, glyphosate, and spray additives

 

 

Relaterte artikler

nb_NONorwegian