Norges Miljøvernforbund går sterkt i mot utbygging av vernet vassdrag

Sunnhordaland kraftverk ønsker å bygge ut det vernede OPO vassdraget i Odda kommune. Dette vassdraget har vært vernet siden 1973. Kraftprodusent prøver nå å snike seg inn det vernede vassdraget ved å samtidig betale for en flom sikring.. Flom sikring er ikke kraftprodusent sitt ansvar. Dette ansvaret hviler ene og alene på den Norske Regjeringen. NMF ser med stor bekymring på denne nye trenden. Er ingen ting hellig for hverken regjering eller kraftutbyggere lenger ? Dette må stoppes før en ser flere slike tilfeller av snikutbygging av våre vernede vassdrag.. Norge har pr. dags dato kun 10 % urørt natur igjen. Dette er natur som må vernes til glede for både oss, og våre barn. Nok er nok.

Link til urørt natur her:
Dagbladet

Link til media oppslag angående OPO vassdraget her:
H-Avis/leserinnlegg

Link til høringssvar her:
Høringssvar PDF

Relaterte artikler

nb_NONorwegian