Klager Flytedokken inn for Klima og miljøminister Rotevatn

I et brev til den nye miljøvernministeren,Sveinung Rotevatn,  krever Norges Miljøvernforbund (NMF) at sentrale miljømyndigheter skjærer igjennom og sørger for at flytedokken ved Ågotnes på Sotra vest av Bergen heves.

Det tar seg dårlig ut i 2020 å tillate etterlatelse av 12000 tonn flytedokk med de forsøplings og forurensningsfarer dette medvirker. Videre er det svært dårlige signaler i sende storsamfunnet at det er greit å la denne dokken ligge. NMF mener dokken kan heves for en kostnad rundt 1/3 del av det som ble summen for fregatten KNM Helge Ingstad.

Utredere prøvde seg med en spansk en

Konsulentselskapet  NIVA som har gjort en overfladisk miljøvurdering pekte og på at kostnaden med å heve dokken ville beløpe seg til samme tall som for Fregatten. Dette uten å redegjøre for hvordan de var kommet frem til dette. NMF mener det blir helt feil å sammenligne et hypermoderne krigsskip og de prioriteringer som her gjøres med en dokk fra 1901 i fht metoder og fokus i redningen. Videre ble fregatten ekstremt dyr å redde da feil folk bestilte dyre lektere som ble liggende ubrukt i månedsvis. Kranlektere med en døgnpris på 2-3 millioner kr normalt i markedet.

NMF har på bakgrunn av beregninger gjort med litt rådgivining fra eksterne kommet fram til at kostnadene for å fjerne dokken kan beløpe seg til 1/3 av Ingstad.

Dette er en kostnad CCB må kunne ta og det er en kostnad myndighetene må kunne pålegge,også i et kost /nytte perspektiv.

Se brevet til Sveinung Rotevatn her (PDF).

Støtt oss – Meld deg inn i dag!

Relaterte artikler

nb_NONorwegian