Kvotemeldingen – NMF er delvis fornøyd

Fiskeriminister Nesvik har nylig lagt fram Stortingsmelding «Et kvotesystem for økt verdiskapning». En Stortingsmelding, som skal styre fiskeriene, vår viktigste naturressurs, ut i framtiden.

Regjeringen ønsker å beholde dagens aktivitetsplikt. Regjeringen mener tilbuds- og bearbeidingsplikten ikke fungerer godt nok og ønsker derfor at disse pliktene skal endres slik at tilbudsplikt og bearbeidingsplikt fører til mer bearbeiding av fisk i kystsamfunnene. Trålere skal tilby fangsten til fiskebruk langs kysten. Nesvik ønsker også å stramme inn regelverket, ved at 75 prosent av torsken skal bearbeides, mot 70 prosent i dag. Dagens praksis der trålere, ofte, til tross for sine forpliktelser, fryser ned fangsten for bearbeidelse i utlandet, er ikke ønskelig. NMF er fornøyd med at fisken og dens verdiskapning fortsatt skal knyttes til fiskemottakene og fiskerisamfunnene langs kysten.

Spørsmålet er jo hvilke konsekvenser trålerne møter om de bryter sine forpliktelser?

Et annet forslag er å knytte kvoteandeler til fartøy med konkrete størrelser, ikke såkalte hjemmelslengder. I dag kan man ha en kvote tilhørende den minste kystflåten (11-15 meter) til tross for at man har et fartøy på 27 meter. NMF er forøvrig uenig med Regjeringens forslag om at fartøy større enn den minste kystflåten skal få beholde sine kvoteandeler fra den minste kystflåten ved overgang til faktisk lengde og ny flåtegruppe.

Tidligere Fiskeriminister Svein Ludvigsen åpnet i sin tid for at redere kunne ha evigvarende kvoter. Den rødgrønne Regjeringen endret dette da de senere kom til makta, til 20 år. Å begrense dette slik vil sikre at fiskekvotene tilbakeføres til fellesskapet. Nesvik foreslår nå å forlenge dette med 15 år, til 35 år. Dette er ikke ønskelig.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian