Miljøvernforbundet klager biogass saken på Eldøyane, Stord inn for Justisdepartementet

I en klage på et samtykke gitt av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap(DSB) adressert DSB og Justis og eBredskapsdepartementet ved bl.a. statsråd Mæland retter NMF kraftig kritikk av det arbeid DSB har gjort i forkant av å gi Sunnhordland Naturgass samtykke til bygging av biogassanlegg midt i et tungt industriområde. Et område med hyppig grad av varmt arbeidskjærebrenning, sprenging ifht riving med mer.

NMF har siden ultimo 2018 jobbet for å stanse bygging av biogassanlegg på Eldøyane,Stord, grunnet den store totale helse og miljøbelastning området allerede har. NMF er ikke motstander av å produsere energi av organisk avfall, men kan ikke tolerere store helse og miljøskader som konsekvens.

I sitt samtykke gjør DSB ikke noen tegn til å dra opp scenarier eller beskrivelser av hva som kan skje og bli konsekvensen ved lekkasjer fra anlegget mot beboere i Kårevika eller hvordan dette vil reagere med varmt brenne-arbeid ved Kværner Stord sin opphuggingsvirksomhet på Eldøyane. Et steinkast unna biogassanlegget sin tomt. NMF stiller spørsmål ved regelverket DSB jobber etter og etterlevelsen, sier Jan-Hugo Holten som er saksbehandler på saken.

Forhindret anlegg i Sagvåg

SNG ønsket først å bygge anlegg i Sagvåg, en bygd noen kilometer unna Eldøyane, men sterkt engasjement fra bla NMF og godt organiserte naboer satte en stopper for dårlige planer, utredninger og ikke minst en løgnkampanje fra Pedersen i SNG.

Les klagen her (PDF)

Relaterte artikler

nb_NONorwegian