Kurt Oddekalv: Ekspertutvalget for U-864 mangler miljøorganisasjon

Samferdselsdepartementet har satt ned ekspertutvalget for kvikksølvubåten U-864. Utvalget mangler representasjon fra en miljøorganisasjon. Kurt Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund(NMF) mener at organisasjonen burde vært med i ekspertpaneletpanelet som nå skal avgjøre kvikksølvubåtens og Atlanterhavets skjebne.

Jeg mener vi burde sitte i panlelet fordi vi er den eneste uavhengige miljøorganisasjonen som har jobbet uabrutt med saken og lagt ned et stort antall arbeidstimer og lagt ut omtrent en million kroner på saken siden 2004.

Kurt Oddekalv mener det er viktig at han eller en annen i NMF får plass i ekspertpanelet.

NMF har nå bedt Samferdselsdepartementet om muligheten til å få observatørstatus i ekspertpanelet, og har i lengre tid arbeidet for å få til et møte med panelet når det er på plass.

Vi ser at det er et bredt sammensatt panel fra profesjonell offshoreindustri og flere eksperter fra ulike forskningsmiljøer. Vi legger merke til at Sylvia Frantzen, forsker på Havforskningsinstituttet fortsatt er med på kvikksølvmålinger, og det er bra for kontinuiteten.

Øyvind Voie fra Forsvarets Forksningsinstitutt -FFI tar seg av risikoanalysen fra eksplosiver. Vi tror det vil styrke et valg på heving av vrak og full opprydding. De tradisjonelle konsulentselskapene (Multiconsult, Rambøll, NIVA, Norconsult osv.) som har vært knyttet opp mot ubåtsaken er nå ute, og det er positivt. Det er heller ingen representanter fra Kystverket, og det gir håp om en god løsning, sier Kurt Oddekalv.

Vi har hele tiden sagt at heving er eneste løsning, og vi har vært på kollisjonskurs med Kystverket helet tiden siden de overtok ubåtsaken.

Les pressemeldingen fra regjeringen med deltakerne i ekspertpanelet:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ekspertutvalg-for-ubaten-u-864-er-klart/id2777474/

Relaterte artikler

nb_NONorwegian