GMO mot tørråte

Eggsporesoppen, (Phytophthora infestans) er en mikroorganisme som er årsaken til potetsykdommen kjent som tørråte. Eggsporesoppen er på verdensbasis fremdeles den mest ødeleggende sykdommen for poteter. Mange villtype poteter har høyere motstand mot P. infestans enn kultiverte poteter. Denne resistensen mot sykdommen stammer fra enkelte gener som generelt blir kalt R-gener i poteter. Disse ´R´ genene er også til arbeid for bioprospektering. Nye arter eller kultiverte poteter med R-gener kan skape nye muligheter for genmodifisering. De siste to tiårene er det blitt oppdaget og gjort forsøk med flere forskjellige R-gener.

Det er registrert 19 forskjellige hendelser med poteter hvor sykdomsresistensen stammer fra genmodifikasjoner, fire av disse er mot tørråte (P. infestans). En er poteten SP951 (Solanum tuberosum L.). Tre andre poteter registrert med genmodifikasjon for resistens mot “late blight” (P. infestans var.) er; W8, X17, Y9.

Et gen for resistens mot tørråte er identifisert i den villtype poteten (Solanum bulbocastanum). Genet ble isolert og introdusert via bakterium (Agrobacterium tumefaciens) i poteten Katahdin (Solanum tuberosum). Katahdin ble innsatt RB-genet fra S. bulbocastanum, og er genmodifisert og utviklet for å kunne danne nye resistente hybrider.

Potet SP591 med innsatt RB-gen fra potet (S. bulbocastanum) er blitt testet mot forskjellige varianter P. infestans i forskjellige land 2017. I Bangladesh er en genmodifisert Katahdin blitt krysset med variantene Kardinal og Diamant. Også i Vest Java ble Katahdin SP904 og SP951 testet med RB-genet. Disse potetene viste lite tegn av resistens mot P. infestans varianten.

Den genmodifiserte poteten Katahdin er også blitt krysset med variantene Granola og Atlantic i Filippinene. Disse kultiverte potetene og mange andre innsatt med R gen, ble utendelig nedkjempet av en utvikling over tid av matchende virulenser av P. infestans.

I USA har firmaet Simplot utviklet tre forskjellige linjer med innsatt Rpi-vnt1-gen. Disse linjer har navnene W8, X17 og Y9 og alle tre stammer fra poteten (Solanum venturii) som har blitt innsatt genet Rpi-vnt1 for å danne et produkt med “late blight resistance protein”. Dette er en genmodifikasjon for å gi deres poteter motstand mot tørråte.

Det er flere arter villtype poteter med resistens mot P. infestans infeksjon. Gen som bidrar til resistens har blitt identifisert og isolert fra bla. S. bulbocastanum, S. pinnatisectum, og S. venturii. R-gen fra disse vil fungere i forskjellig grad og er avhengige av de forskjellige typer poteter som de blir innsatt.

GMO-frie hybrider som Sarpo mira testet i Irland har vist seg å være like resistent som en GMO potet med innsatt R-gen. Phytophthora infestans HERB 1, var årsaken til hungersnøden i Irland rundt 1847. Gjentatte bølger med infiserende P. infestans ødela alle potetavlingene og førte til ca. en million dødsfall og fordrev rundt to millioner fra deres land.

 

Lenker:

Biosafety Report potato

Non-GM blight-resistant potato performs as well as GM

Durable Late Blight Resistance in Potato

Relaterte artikler

nb_NONorwegian