Miljøvernforbundet aksepterer ikke petroleumsvirksomhet i Barentshavet

Pressemelding

Grunnlagsrapporten for forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten:

Norges Miljøvernforbund kan ikke akseptere petroleumsvirksomhet i områder som Lofoten og Vesterålen og Troms som er særdeles viktige som gyteområder for torsk og viktige fiskeriområder.

Kysten av Nord-Norge har naturressurser som er langt mer verdt og har langt større betydning for landsdelen enn olje og gass.

Norges Miljøvernforbund er svært skeptisk og kan heller ikke akseptere at man forsøker å modellere bort og redusere risikoen for naturødeleggelse ved drift og uhell ved den planlagte petroleumsvirksomhetene langs kysten av bl.a Lofoten, Vesterålen og Troms. Et akutt utslipp i gjeldende område vil uansett gi betydelig miljøskade på natur, fiskerier og friluftsliv. Miljøskadene vil, uansett gradering, være på et uakseptabelt nivå.

Vi har ikke råd til å utsette fiskeriressursene og øvrige naturressurser for noe som helst økt risiko for naturødeleggelse.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian