Krever statlig regulert kraftmarked

Norges Miljøvernforbund (NMF) vil i et kravbrev til Olje- og energidepartementet og Stortinget kreve at norske myndigheter griper inn mot en ansvarsløs, eksportkåt kraftbransje. NMF krever at norske myndigheter på vegne av innbyggerne i Norge setter ned foten og stiller strengere krav til kraftbransjen om at fyllingsgraden om høsten må ta høyde for kombinasjonen tørr høst og kald vinter.

– Norske politikere må på vegne av det norske folk ta tilbake en større del av kontrollen over kraftmarkedet. Vi kan ikke ha en kraftbransje som lever på lykke og fromme og oppfører seg som en løs kanon på dekk, sier Kurt Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund.

Denne høsten har vist at det frie eksportmarkedet for strøm ikke fungerer. De norske kraftselskapene har eksportert strøm med bortimot vidåpne kraftventiler til langt ut på høsten, til tross for at sesongvarslene bar bud om en tørr høst. NMF påpeker at det ikke nytter for kraftbransjen å gjemme seg bak argumentet om at de ikke kunne forutse at hvor ekstremt tørr og kald høsten kunne bli, slik som kommunikasjonsrådgiveren i Energi Norge Kristian Pladsen uttaler til NRK.

– Kraftprodusentene forvalter det norske folks naturressurser, eller naturgitte strømressurser. Dette er en ressurs som er bygget for det norske folk og som folket er helt avhengig av for å overleve i sivilisasjonens yttergrense, sier Kurt Oddekalv.

Norges Miljøvernforbund mener kraftprodusentene i altfor mange år har gamblet med strømeksporten og vært avventende siden det stort sett har gått bra. Den samme bransjen roper på behovet for mer fornybar energi fra småkraftverk og vindturbinanlegg, samtidig som de driver en storeksport av kraft til kontinentet.

– Det er i grunnen ikke noen galt i å eksportere strøm, men eksporten må tilpasses at det finnes et reelt overskudd å eksportere og ikke bare et forventet et. Eksporten må ikke baseres på bunnlinja til kraftselskapene, eller en forhåpning om at det skal gå bra. Kraftselskapenes oppgave i det frie moderne samfunn er i for stor grad å generere et størst mulig overskudd for sine eiere, og ikke lenger å være en ansvarlig energisamfunnsaktør, avslutter Kurt Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund.

Det er viktig å presisere forskjellen på den totale kraftproduksjon og lokale begrensninger i overføringsnettet.  Norge har de siste ti årene hatt et overskudd av kraft når man sammenligner eksport og import.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian