Miljøvernforbundet anmelder Kystverket til Økokrim for brudd på lagrings-bestemmelsene for metallisk kvikksølv

Kystverket vil ved å dekke over 67 tonn med kvikksølv bryte med en avfallsforskrift som ble vedtatt i 2008, der det kreves at metallisk kvikksølv skal sikres mot bl.a atmosfærisk vann, og lagres dypt inne i fjell som er ferdig deformert, saltgruver ol. Et saltvannsdeponi for kvikksølv vil være høyst risikabelt, og bryte med denne forskriften. Norge bryter også med OSPAR- konvensjonen som bl.a regulerer 19 medlemsland rundt Nordsjøen I tillegg til EU, der kravet er at de enkelte landene har ansvaret å rydde opp i forurensing i havmiljøet.

OSPAR tar opp saken
Norge har ikke meldt inn U-864 som en potensiell forurensingskilde i det marine miljø siden 2003. Saken har aldri vært registrert i OSPARS database over giftig avfall i marine miljøer.

Miljøvernforbundet og andre pressgrupper på heving av U-864 har kontaktet OSPAR sekretariat og medlemmer for å melde inn kvikksølvforurensingen ved tildekking. Kun medlemmer og observatører i OSPAR kan melde inn saker, sier Norges representant i OSPAR, Anja Elisenberg i Klima- og Miljødepartementet.

Nå vil andre OSPAR-medlemmer ta opp kvikksølvsaken U-864 med Norge, dette ser vi på som gledelig for miljøet og framtiden, og at U-864 ikke lenger kun er en lokal sak på Fedje, sier Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet.

Ingen funn av kvikksølvflasker på 15 år
Vi ser også at Kystverket på15 år enda ikke har funnet en eneste representativ kvikksølvflaske fra lastekjøl eller i sedimentene under de andre vrakdelene fra ubåten. Det betyr at de ikke vet tilstanden til de 1848 kvikksølvflaskene, som hver inneholder ca. 2,5 liter kvikksølv på ca. 32 kg vekt.

Kystverket har dermed tatt beslutning på tildekking i blinde, i tillegg har Kystverket kun brukt ekspertise som støtter tildekking som beslutningsgrunnlag.

Selektiv kunnskapsinnhenting
Kunnskapsbasen som har ligget til grunn for faglige vurderinger av kvikksølv-forurensingen og mulige tiltak er svak, og Kystverket har også brukt såkalte eksperter på kvikksølv, uten relevant faglig bakgrunn. Kystverket har også avfeiet sugemudringsmetoder som kunne fått ut forurensede masser. Kystverket har satt som krav at forurensingsnivået av kvikksølv på sjøbunnen skal være lavere etter miljøtiltaket enn før det startet. Miljøvernforbundet mener at det er viktigere å få mest mulig av kvikksølvet ut av havmiljøet, selv om man skulle søle noe kvikksølv underveis.

 

Les politianmeldelsen her.

Les EU forordning 2008 – Lagring av kvikksølv.

 

Relaterte artikler

nb_NONorwegian