Miljøvernforbundet krever staten ut av miljøskadelig beaching av skip.

I ett brev til Folketrygdfondet Norge som eies av Finansdepartementet krever Norges Miljøvernforbund (NMF) at fondet trekker seg ut av rederiene Stolt-Nilsen og Maersk. Disse rederiene bidrar til å skade miljø og helse ved å sende sine utrangerte skip til strender i bl.a India.

Alternativet til såkalt beaching er å ta skipene i dokk og sørge for en oversiktlig og mer lukket demontering av skrog og utstyr der en øker opp både på miljø og helsesikkerheten. Dette er en praksis der rederne kommer noe dårligere ut av det økonomisk, men øker volumet på de seriøse tjenestene og aktørene vil også tallene se annerledes ut sier ansvarlig for marine saker i Miljøvernforbundet, Jan-Hugo Holten.

I løpet av 2018 skal EU komme med en såkalt hvitliste over strender som skal “godkjennes”.

Dette er lite seriøst all den tids forurensning går rett i havet og arbeidskraften i særdeles stor grad eksponeres for alvorlig skade og i verste fall dødsfall, avslutter Holten.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian