GMO i Hagenellik

Den genmodifiserte hagenelliken (Dianthus caryophyllus) FLO-40689-6 har innsatt gen fra tobakkplanten (Nicotiana tabacum) som kan gi hagenellik resistens mot plantevernmidler som inneholder sulfonylurea. Det ble tidlig brukt chlorsulfuron som er en sulfonylurea herbicid i skål for å selektere for cellene som har fått innsatt de genene for modifikasjon. Det er innsatt SuRB-gen fra tobakk som fører til produksjon av ALS enzymet (Acetolactate Synthase). ALS fra tobakk og som er innsatt denne hagenelliken er motstandsdyktig mot chlorsulfuron. Sufonylurea klorsulfuron kan ikke hemme eller stanse aktiviteten til ALS-enzym i hagenellik som stammer fra innsatt surB fra tobakkplanten. Cellene og planten kan derfor overleve behandlinger med klorsulfuron.

Hagenelliken FLO-40689-6 har to sentrale innsatte sekvenser som tilsammen gjør at plantene har en modifisert blomst farge. Det er innsatt et dfr-gen fra petunia (Petunia x hybrida) og et f3´5´h-gen fra stemorblomst (Viola sp.) som tilsammen skal prosessere DFR og F3´5´H enzymene. For å fremme uttrykk av f3´5´h -genet fra stemorblomst, blir det brukt en genetisk element til CHS (Chalcone syntase) som stammer fra prydløvemunn (Antirrhinum majus). Disse to enzymene (DFR og F3´5´H) kan muliggjøre produksjonen av blå pigmenter (delfinider) i de kronbladene i de blomsterplantene som de stammer fra. Innsatt hagenellik FLO-40689-6 fører disse til vannløselig lilla og rosa lignende farger i kronbladene.

Blå fiolett delfinidin er et anthocyanin og har fått navn fra slekten ridderspore (Delphinium) i soleiefamilien. Derimot innsatt gener for pigmenter for blå farger ingen garanti for at planten utvikler blå blomster. Miljø faktorer som pH i vakuolen, forekomst av spormetaller f.eks Zn og Cu, og alderen vil muligens kunne påvirke den utendelige farge til blomstene. Å kunne gi blomster som hagenellik og roser blå farger er det utendelige utfordringen for dem som trolig vil gjøre det “umulige” mulig for noe blomsterbutikker. Illustrasjon av blomsten FLORIGENE Moonaqua, som kan stamme fra FLO-40689-6, viser myke rose vannfarger.

Petunia stammer opprinnelig fra Sør Amerika og er produsert kommersielt i Ecuador og Colombia. Produsenten Suntory Flowers Limited utelukker muligheten for at deres Dianthus kan reprodusere. Nellikstenglene blir kuttet mens knoppene er fortsatt stengt. Dette hindre pollinasjon og produksjon av frø. Hagenellik i plantasje er forplantet av vegetativ reproduksjon. Pollen i nellik blomster blir spredt av insekter som møll der nellikplanter lever vilt. I naturen vill fargene lokke til seg pollinatorer og endringer i farge vil påvirke hvilke pollinatorer de får oppmerksomhet fra.

En ukes tidsforskjell mellom pollenmodning og stigma mottakelighet betyr at blomsterkultivering av disse nellikplantene kan gjøres for hånd. Det hele kan skje innendørs avlukket fra potensielle pollentyveri fra møll. Derimot vil ulovlig spreding eller salg av frø til disse trolig kunne føre til vekst utendørs.

Klorsulfuron kan brukes på disse planter trolig uten å skade dem. Klorsulfuron er høyst toksisk mot akvatiske vannplanter (makrofytter). Disse er negativt påvirket ved konsentrasjoner så lave som 0.25 deler per billion (ppb). Dette er ekstremt lave konsentrasjoner og der vesentlig toksisk effekt har blitt påvist på vannplante. Det vil hindre algevekst på f.eks stilkene og muligens forlenge deres levetid i vann.

 

Lenker:

UiO – Blomsterfarge

FLORIGENE Moonshade

 

Relaterte artikler

nb_NONorwegian