Miljøvernforbundet krever stans i mudring og spregning i Borg havn

Miljøvernforbundet (NMF) krever at Miljødirektoratet trekker tilbake tillatelse for mudring og sprenging i Borg havn

Av: Jan-Hugo Holten

I en uttalelse til direktoratet sin tillatelse til Kystverket av 18 oktober 2019 krever NMF at tillatelsen trekkes tilbake grunnet alt for stor usikkerhet ved sprengning og mudring i Borg havneområde.

 

Enorme mengder sedimenter skal mudres

Kystverket planlegger å mudre 3,3 millioner m3 sedimenter i ulike fareklasser samt sprenge grunner for å gjøre farleden inn til bl.a. Fredrikstad tryggere. Hverken søknaden eller tillatelsen som NMF har gått gjennom skaper den nødvendige tillit til at tiltakene kan gjøres uten at det får store miljøkonsekvenser.
NMF har i en tidligere uttalelse krevd at all den mudrede masse skal landdeponeres.Dette da NMF ønsker kontroll på forurensningen og ikke ønsker en gjentagelse av tidligere mislykkede sjødeponier. Et eksempel er Malmøykalven.

 

I uttalelsen fra NMF kan en lese følgende;

“Norges Miljøvernforbund(NM) vil på bakgrunn av mangelfull dokumentasjon og fare for forurensning og ødeleggelse av marine habitater og livet i vannsøylen ved både mudring og sprenging kreve at tillatelsen trekkes tilbake inntil bedre metoder er utredet”.

Slik søknaden og tillatelsen ligger idag kan vi ikke gå god for de omsøkte planene og tillatelsen.
Skulle det komme opp bedre metoder da spesielt mtp mudring og en bedre plan for deponi, vil vi kanskje se på det med nye øyne, sier saksbehandler Jan-Hugo Holten i NMF.

 

Les NMF sin uttale her;

Relaterte artikler

nb_NONorwegian