Norges Miljøvernforbund (NMF) støtter Ekspertutvalget sine anbefalinger, og undersøker Odda/Boliden som alternativ deponilokalisering.

15 november 2019 deltok NMF på innspillsmøte med politisk ledelse i Miljøverndepartementet i etterkant av fremleggelse av ekspert utvalget sin rapport.

I sitt innlegg pekte NMF på at vi er fornøyd med at utvalget ser bort fra Brevik som alternativ for deponi .

NMF ønsker heller ikke deponi til Raudsand. Ikke bare fordi det er uegnet som lokalitet, men og fordi Raudsand sliter med gammel uhåndtert forurensning, b.l.a radioaktivt avfall.

NMF er skuffet over at Veidekke er involvert i planer på Raudsand. Området har tidligere vært utsatt for grov miljøkriminalitet, og NMF har etterforsket Bergmesteren ved Storvik.

Ellers gav NMF klart uttrykk for at utvalget sin rapport ikke skal høres med en høringsrunde, noe som ble forslått av Norsk Industri og Bellona.

NMF mener rapporten er solid og ikke kan være gjenstand for innspill og diskusjon gjennom en formell høringsrunde .

NMF ser rapporten som en avsjekk rapport på en rekke områder. Det gjelder lokalisering, ta inn ny teknologi på rensing av aske og se potensiale i dette på kort og lenger sikt.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian