Neonikotinoidene fra GMO-frø til miljø

Neonikotinoider er aktivstoffer som er i de mest brukte insektmiddel i verden. Disse aktivstoffer kan drepe insekter ved oral inntak ved svært lave konsentrasjoner. Disse har en kjemiske struktur likt nikotin. De er vannløselig og kan bli tatt opp av planter gjennom røtter og transportert til alle deler av planten også pollen og nektar. Neonikotinoider skader det (CNS) sentrale nervesystemet til bier. De alle laveste konsentrasjoner har en effekt på atferd, høyere konsentrasjoner fører til lammelser og død. Honningbier eller tammebier, er høyst viktig som pollinatorer av frukthager.

Neonikotinoidene clothianidin, imidacloprid og thiamethoxam er idag forbudt av EU i alle medlemsland. Dette ble trådt i kraft innen utgangen av 2018 av European Commission. Både clothianidin og imidacloprid har en lang halveringstid på jord. Det tar minst 120 dager før halvparten av clothianidin er deaktivert, og minst 170 dager før halvparten av imidacloprid er deaktivert. Dette betyr at gjentatte bruk av disse midlene kan føre til bioakkumulasjon i jord, planter og annet liv på eller langs åkrene der det brukes.

Thiamethoxam har en halveringstid på minst 40 dager, og kan drepe bier på kontakt med så lite som 0,02 mikrogram (0,000.000.02 gram). Clothianidin og imidacloprid er også dødelig for bier på kontakt med ca. 0,04 mikrogram på bien. Dødelighet skjer ved konsentrasjoner rundt 0,005 mikrogram på hver bie dersom det  kommer inn gjennom munnen til bien. Men enda lavere konsentrasjoner enn dette kan føre til nedgang i populasjoner av bier pga. de negative effekter på atferd i bikuben.

Lavere konsentrasjoner med neonikotinoider har mange skadelige effekter på bier og deres kolonier uten å drepe dem direkte. Lavere konsentrasjoner kan skade reproduksjon, immunfunksjon, navigasjon, og atferd nødvendig for koloni aktiviteter. Dette fører til redusert helse og overlevelse i bikuber. Koloniene i bikuben kan reduseres til det punktet at alle viktige aktiviteter faller ned sammen.

I USA var i 2014 disse tre forskjellige typer neonikotinoidene årsak til mer enn 90% av akutt belastning av toksisitet fra insektmidler. Det er funnet en 4 ganger økning i belastning fra 1992 til 2014 for kontakt toksisitet og enn 48 ganger økning i belastning for oral toksisitet som f.eks. fra nektar. Årsaken er en veldig stor økning i bruk av neonikotinoider på GMO-frø i USA. I EU er neonikotinoid frøbehandlinger brukt på raps hoversaklige for å drepe rapsjordloppe (Psylliodes chrysocephala).

Nesten alle mais dyrket i USA (ca. 36 millioner hektar) og omtrent halvparten av alle soya (18 millioner hektar), og alle bomull (5,5 millioner hektar.) er belagt med neonikotinoid insektmiddel. Neonikotinoider er svært vannløselig og kan renne fra disse frø ut i bekker og vann og dreper akvatiske insektsarter høyst nødvendig for fisk og fugl liv. Tilsammen er arealet sådd med neonikotinoid dekket GMO frø 7% av USA. Dette har en kraftig negative effekt også på bier men også på sangfugler.

Nytte insekter som pollinatorer og skadedyr predatorer, må være uten for målet til insektmiddel. Det er uønsket at insektmiddel treffer honningbier (Apis mellifera), bier som humler (Apidae). Det er også uønsket å drepe predatorer som løpebiller (Chlaeius tricolor) som kan drepe snegler, og insekter som blomsterfluer (Sphaerophoria rueppellii) som fôrer på honningdugg fra floemfôrende insekter.

Referanser:

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/11/191127121340.htm

https://phys.org/news/2019-04-field-trial-neonicotinoids-honeybees-robust.html

https://www.inverse.com/article/59235-songbird-weight-loss-neonicotinoid-pesticide

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0783&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0784&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0785&from=EN

Relaterte artikler

nb_NONorwegian