Raseringen av Frøya fortsetter med uforminsket styrke

Foto: Wikimedia Commons .

Motstanden er fortsatt meget stor.

For femte gang i løpet av et halvt år var Miljøvernforbundets aksjonsleder Arne Roger Hansen på Frøya for å se hvor langt  Trønderenergi ( TE ) har kommet med sin plan om å ødelegge Frøyas natur og artsmangfold, og for å støtte NMF sine venner på Frøya i motstanden mot denne djevelske planen. I løpet av 2 dager kunne Arne bevitne at TE med entreprenør, og politiets hjelp hadde kommet et godt stykke innover haugene med sine gravemaskiner, og gjentatte sprengninger av hver knaus som står i vegen for planeringen av oppstillingsplass, og videre veg innover Frøya`s vakre natur. Store mengder myr er også fjernet for å lage opptil 8 meter brede veger innover landskapet. Arne kunne også bevitne at motstanden, og sinnet fremdeles er meget sterkt tilstede blant aksjonsgruppen på Frøya. Her skal det aldri komme opp noen turbiner er fremdeles det eneste en hører blant alle de fremmøtte i leiren i Nessadalen.

 

Se videofilm av ødeleggelsene her.

Se intervju av Arne Roger Hansen på Frøya TV her.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian