Bayer med glyfosat

Det tyske farmasøytisk kjempe Bayer kjøpte Monsanto for over 60 milliarder dollar i Juni 2018. Derved ble Bayer eier av Monsanto frø og ugressmiddel. Monsanto sin sterke produktkonsept har vært å genmodifisere frø til avlinger som mais, soya, raps, og bomull for å være resistent mot deres mest solgt ugressmiddeler med virkestoff glyfosat. Glyfosat ugressmidler kunne brukes ved relativt høye konsentrasjoner mot alle ugress på åkrene med glyfosat resistent frø og avlinger. Derimot det omfattende bruken av glyfosat førte til at det etablerte seg glyfosat resistent ugress mange steder. Dette reduserte lønnsomheten av ugressmidler med glyfosat som er blitt billigere.

Bayer har hatt sine egne ugressmiddel produkter fra før. Disse har glufosinat-ammonium som aktiv virkemiddel mot planter. Som glyfosat virker glufosinat ved å stanse all aktivitet av et essensiell enzym i planteceller. Høyere konsentrasjoner av glufosinat som er dødelige for planter kan brukes der avlingene er genmodifisert for å være resistent mot glufosinat ugressmidler. Disse genmodifiserte planter er innsatt et gen fra en bakterie som kan lage en variant av glutamin syntase enzymet for plantene som ikke kan deaktiveres ved lave konsentrasjoner med glufosinat-ammonium. Det er også utviklet genmodifisert frø for avlinger med resistens mot både de glyfosat og glufosinat ugressmidlene.

Mangel på ugressmiddel resistens kan også skade genmodifiserte avlinger. Det finnes genmodifisert soya som er innsatt gener fra bakterier for resistens mot glyfosat, glufosinat og 2,4-D. Allikevel er disse sårbar for en annen ugressmiddel fra Monsanto; Dicamba. Dette ugressmiddel er notorisk for å fordampe i sommervarme og flyte over til nært liggende områder der det kan skade andre avlinger. Soya er svært følsom for dicamba og bladene vil krulle opp og plantene vil dø dersom de mottar plantevernmiddeldrift med dicamba fra andre avlinger sprøytet med dicamba. Bayer har kjøpt Monsanto men dermed også mange av Monsantos problemer.

Monsanto glyfosat produkter med navn Roundup for bruk på Roundup Ready avlinger har solgt enormt. Monsanto frø har vært patentbeskyttet, men det siste patentet på glyfosat utløp i 2000. Det er nå mange andre glyfosat produsenter hovedsakelig i Kina. Dette reduserer lønnsomheten av glyfosat markedet. Investeringer har vært i et produksjonsanlegg for dicamba. Frø er blitt produsert med både glyfosat og dicamba resistens. Dette for å forlenge utnyttelsen av det svimlende plantevernmiddelet glyfosat. Problemet er at dicamba ødelegger økonomien for de svært mange som har fått deres avlinger skadet av flyttende skyer med dikamba herbicid.

Monsanto har også beskyttet sine glyfosat produkter ved å gå imot forskning som har avdekket de mange skadevirkinger av glyfosat. Det er vitenskap som kan bevise at inntak av glyfosat kan fremme bygging av svulster. Denne undersøkelsen ble sterkt kritisert og motarbeidet av de som tjener hauger fra salget av glyfosat. Nye undersøkelser viser at de aksepterte konsentrasjoner med inntak av glyfosat kan skade avkom til forsøksdyr. Dette skjer ved at glyfosat konsentrasjoner i morsmelk kan skifte tarmfloraen ut og gi vei til patogener. Bioakkumulasjon av glyfosat vil kunne skje over tid og bidra til dette sykdomsbildet. Glyfosat reduserer beskyttelseseffekten av tarm mikrobioten mot opportunistiske patogener.

 

Lenker:

Sprekk i fortellingene om glyfosat

Bayer aksjen stuper etter glyfosat erstatning i USA

US groundskeeper in weedkiller case accepts reduced damages from Bayer

 

Referanse:

Mao Q., Manservisi F., Panzacchi S., Mandrioli D., Menghetti I., Vornoli A., Bua L., Falcioni L., Lesseur C., Chen J., Belpoggi F. and J. Hu. 2018. The Ramazzini Institute 13-week pilot study on glyphosate and Roundup administered at human-equivalent dose to Sprague Dawley rats: effects on the microbiome. Environmental Health. 17:50.

 

 

Relaterte artikler

nb_NONorwegian